Bergen op Zoom

Bergen op Zoom wil niet meewerken aan experiment met legale wietteelt

De gemeente Bergen op Zoom ziet deelname aan een proef met legale wietteelt vooralsnog niet zitten

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Bergen op Zoom gaat vooralsnog niet meewerken aan een proef met legale wietteelt. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de PvdA.

De PvdA-fracties van Bergen op Zoom en Roosendaal hadden hun gemeenten gevraagd zich aan te sluiten bij het experiment met legale wietteelt. Dat experiment zou gehouden moeten worden in zo’n twintig gemeenten in Nederland. Raadsleden Joey van Aken (Bergen op Zoom) en Michael Yap (Roosendaal) denken dat het veel problemen rondom de criminaliteit kan oplossen. “Wij willen niet alleen het probleem aanpakken, maar ook meezoeken naar een oplossing.”

Lees ook: PvdA wil deelnemen aan proef om wiet legaal te maken

De gemeente Bergen op Zoom ziet dit experiment echter niet zitten. De gemeente houdt vast aan het huidige zero tolerance beleid. “Er bestaat dan ook op dit moment geen aanleiding het beleid te wijzigen”, aldus het college.

Controlegroep

Ook deelname aan een te vormen controlegroep is voor het college geen optie. “Wij zijn vooralsnog niet bereid om hieraan mee te doen, omdat uit de ons bekende documenten niet duidelijk is waaraan een controlegemeente moet voldoen en wat daarvan verwacht wordt. Wij wachten de uitkomsten van de experimenten uit de overige gemeenten met belangstelling af.”

Het college van B&W van de gemeente Roosendaal heeft de vragen van de PvdA nog niet beantwoord.