Bergen op Zoom

Bergen op Zoom wil nog meer werk maken van laaggeletterdheid

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Bergen op Zoom gaat laaggeletterdheid nog beter aanpakken. Negen basisscholen krijgen volgend schooljaar een bibliotheek op school en daarbij ondersteuning van een leesconsulent.

Het gaat om basisscholen De Noordster, De Wegwijzer, De Springplank, Marco Polo, De Kreek, Eerste Montessorischool, De Welle, De Krabbenkooi en St.Maarten. De scholen krijgen allemaal een actuele set boeken en daarnaast ondersteuning van een leesconsulent die vier uur per week aanwezig is om leerlingen te begeleiden die een taalachterstand hebben.

Schakelklas

Basisscholen De Noordster, De Wegwijzer, De Krabbenkooi en St.Maarten krijgen volgend schooljaar ook een schakelklas. Kinderen die het Nederlands nog niet goed onder de knie hebben, krijgen een plaats in deze klas. Er wordt extra les gegeven is lezen, taal en nieuwe woordenschat. Ook de begeleiding is intensiever.

Van de 23 basisscholen in de gemeente hebben er straks zeven nog geen bibliotheek. Maar volgens verantwoordelijk wethouder Barry Jacobs is de taalachterstand op deze scholen erg klein.