Bergen op Zoom

Bergen sluit 2023 voordelig af met krappe acht miljoen: 3,5 miljoen naar Kaaimuren

De zandzakken zijn een noodmaatregel om de kademuren te stutten en verzakking te voorkomen.

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom heeft het jaar 2023 afgesloten met een plus van 7,8 miljoen euro. Dat heeft financieel wethouder Joost Pals woensdag bekendgemaakt. Van dit voordeel gaat -als de raad daarmee instemt- 3,5 miljoen naar het herstel van de oude Kaaimuren, 3 miljoen is voor aflossing van de gemeenteschuld en het overig deel wordt doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar.

De schuldafbouw loopt voorspoedig: deze is inmiddels teruggebracht tot 176 miljoen euro. Vier jaar terug bedroeg de gemeentelijke schuld nog een kwart miljard. Eigenlijk wist Bergen op Zoom aan het eind van 2023 de gemeenteschuld zelfs nóg tien miljoen lager te brengen naar 166 miljoen, zo blijkt uit de jaarrekening. Maar dat relatieve voordeel was van tijdelijke duur: al in het begin van 2024 volgde een correctie. De solvabiliteitsratio -het getal dat de verhouding tussen schuld en eigen vermogen aangeeft- komt nu uit op 20. “Daarmee is feitelijk tachtig procent van de bank, twintig procent is eigen vermogen”, legt Pals uit.

Resultaten

Naast financiële doelstellingen zijn ook diverse maatschappelijke doelen behaald in 2023: zoals de bouw van 500 woningen, de vaststelling van de binnenstadsvisie en heeft de gemeente ook op het gebied van klimaat en verduurzaming het nodigde bereikt. Verder is de gemeentelijke organisatie verder ontwikkeld, inclusief de benoeming van een nieuw managementteam en het invullen van meer vacatures met vast personeel.

Gematigd optimisme

Wethouder Pals is gematigd optimistisch over de financiële successen. Hij waarschuwt voor aanstaande bezuinigingen van de Rijksoverheid, die investeringsplannen in gevaar kunnen brengen. Met het zogeheten ‘ravijnjaar’ of ‘afgrondjaar’ 2026 in zicht, dreigt ook Bergen op Zoom af te stevenen op een miljoenentekort. Daarmee sluit de wethouder een nieuwe bezuinigingsronde niet uit. “Hoewel je niet té vaak aan een boom kan blijven schudden om er appels uit te halen”, merkt hij tegelijk op.