Bergen op Zoom

Bergen stelt regels op voor regenwater, maar: ‘We zijn niet van de mattenklopper’

Stockfoto (uitsnede): PxHere

Han Verbeem Han Verbeem

Bergen op Zoom wil regenwater beter opvangen, afvoeren en opslaan in waterbergingen. Daarom heeft het college een hemelwaterverordening opgesteld, met nieuwe regels voor het omgaan met regen. Wethouder Hans Peter Verroen wil de inwoners vooral aanmoedigen tot meer wateropvang, en geen dwingende regels opleggen.

Wethouder Hans Peter Verroen over de nieuwe Hemelwaterverordening. De wethouder is woensdag 1 november hierover te gast bij het radioprogramma Het Fractiehuis (19.00-21.00)

“De klimaatverandering leidt tot extremer weer, met een toenemende dreiging van hevige regenval, overstromingen en droogteperioden”, zegt Verroen. Er bestaan al initiatieven om meer groen aan te brengen in volledig dichtbetegelde tuinen, het zogeheten ‘tegelwippen’ waarbij tegels plaatsmaken voor planten. Het regenwater kan zo makkelijker in de grond trekken, en wordt het niet direct in het riool afgevoerd.

Aanmoedigen

Maar ook de aanleg van opvangbekkens en het plaatsen van regentonnen biedt mogelijkheden om meer regenwater in de natte periodes op te slaan, zodat het later weer gebruikt kan worden in droge periodes. De wethouder hecht meer waarde aan dergelijke aanmoedigende acties, dan aan de invoering van boetes of een tegeltaks. “Ik ben meer van het lonkend perspectief dan van de mattenklopper”, aldus Verroen.

Waterprogramma

Daarnaast komt Verrroen met een nieuw gemeentelijk waterprogramma, het GWP 2024-2027. Het plan omvat strategieën voor duurzaam waterbeheer en het verminderen van risico’s voor de samenleving, aldus Verroen. Dit omvat mogelijke maatregelen zoals het verbeteren van de riolering, vergroening van de stad om regenwater vast te houden en het bewust maken van burgers over hoe ze met wateroverlast kunnen omgaan.