Bergen op Zoom

Bergen trekt half miljoen uit voor verduurzaming DAB-lab

Het centrum van Delta Agrifood Business (DAB), in het voormalige Suikerlab. (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

Het DAB-lab, het voormalige Suikerlab in Bergen op Zoom, wordt gerenoveerd. De gemeente Bergen op Zoom trekt een half miljoen euro uit om het gebouw van Delta Agrifood Business (DAB) te verduurzamen, aldus wethouder Letty Demmers. De verduurzaming is een wettelijjke plicht, het gebouw dient te voldoen aan de normen van Energielabel-C. Het DAB-lab blijft ondanks de renovatie op de lijst staan van te verkopen gebouwen.

Inmiddels heeft de gemeente het gebouw vijf jaar in haar bezit. Het is de bedoeling om het DAB-Lab uiteindelijk te verkopen, een voorwaarde die de Bergse gemeenteraad destijds aan de aankoop heeft gesteld. In 2018 heeft Bergen op Zoom het Suikerlab overgekocht van Cosun in Dinteloord. Het was het onderkomen van het IRS, een onderzoeksinstantie voor de suikerindustrie en bietenteelt. Sinds de gemeentelijke aankoop biedt het DAB-Lab ruimte aan bedrijven en instanties die zich toeleggen op innovatieve abrofood-ontwikkelingen.

Erfgoed

Bij de renovatie houdt de gemeente rekening met een toekomstige monumentale status van het gebouw. Wethouder Demmers verwacht dat delen van het DAB-lab in aanmerking komen voor bescherming als industrieel erfgoed; waaronder een glas-in-loodvenster en een muurschildering. Het gebouw is bijna een eeuw oud en is gebouwd als onderdeel van de toenmalige suikerfabriek De Zeeland aan de overkant van de Konijnenburgweg- nu een winkelcentrum.