Bergen op Zoom

Bergs café De Kaai mag terras uitbreiden, geen duidelijkheid over egalisering

Extra terrasstoelen voor café De Kaai in Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Café en roadhouse De Kaai in Bergen op Zoom mag het terras uitbreiden. De bestaande oppervlakte van 29,6 vierkante meter wordt uitgebreid met 11 vierkante meter. Aanvankelijk wilde de gemeente niet meewerken aan de uitbreiding maar de caféhouders krijgen alsnog toestemming. Zij willen het terras bovendien egaliseren maar daarover moet de rechter nog uitspraak doen.

De terrasuitbreiding was sinds 2021 een strijdpunt tussen eigenaren Niek en Nancy Bruijs en enkele omwonenden – waaronder de directe buren. Die ervaren overlast van de terrasgangers, met name vanwege geluid. De voorgaande eigenaren hadden al toestemming voor het huidige terras en Bruijs heeft daarom daar ook vergunning voor gekregen. Maar de gemeente wilde niet aan een uitbreiding, want daarmee zouden de terrasstoelen en tafels té dicht bij de aangrenzende Hogeboomstraat komen.

Noodbestrating

Maar een gemeentelijke adviescommissie wijst dat argument van de hand. De huidige noodbestrating in het verlengde van de Hogeboomstraat is géén straat. Het gaat hier om tijdelijke sierbestrating in het plaveisel van het trottoir, aldus caféhouder Niek Bruijs.

Egaliseren

Tegelijk willen de eigenaren het terras egaliseren, omdat de Dubbelstraat schuin oploopt en er geen sprake is van een egaal oppervlak. Daarover is echter nog geen overeenstemming met de gemeente, merkt Bruijs op. “Beide aanvragen staan ook los van elkaar.”

De Grote Slok

Ook een ander Bergs café mag het terras uitbreiden: De Grote Slok in de Hofstraat heeft eveneens gelijk gekregen. Hier wilde de gemeente aanvankelijk niet meewerken aan een uitbreiding, omdat het trottoir voor de horecagelegenheid daarvoor té smal zou zijn. Maar inmiddels heeft de gemeente tevens hier een vergunning verleend.