Bergen op Zoom

Bergs CDA: maak melden vuurwerk nu al mogelijk in BuitenBeter app

Foto: Pixabay

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Aan het eind van het jaar biedt de BuitenBeter app steeds de mogelijkheid om vuurwerkschade te melden. Het Bergse CDA wil echter dat die optie veel eerder beschikbaar komt. Volgens de partij is er ook nu al sprake van incidenten.

Stefaan Verheugt schrijft namens zijn partij dat de code ‘vuurwerkschade’ nu al weer beschikbaar zou moeten zijn in de meldingsapp. Het liefst met de mogelijkheid een foto mee te sturen. Er is hier en daar al overlast, stelt hij vast. Melden kan echter nog niet en dat vindt zijn fractie jammer.

Vuurwerkverbod

De gemeente hoort tot opvolging en eventueel reparatie over te gaan als er een melding binnenkomt maar dat kan nu dus nog niet. Dat wil Verheugt graag anders zien. Bovendien moet de raad nog een knoop door gaan hakken over het wel dan niet instellen van een algeheel vuurwerkverbod. Door nu al meldingen te verzamelen kan een completer beeld ontstaan van de totale schade en overlast.

Extra optie

Er zou bovendien een extra meldingsoptie bij moeten komen, vindt het CDA. Nu kan alleen schade worden gemeld in de app, terwijl luide knallen eveneens overlast veroorzaken. De partij wil dat graag om een nog beter beeld te krijgen van de jaarlijkse impact die vuurwerk heeft op de Bergse samenleving. Dat helpt bij de besluitvorming, aldus raadslid Verheugt. Hij vraagt het college of dit op korte termijn te realiseren is, via de BuitenBeter app of anders op een alternatieve wijze.