Bergen op Zoom

Bergs CDA wil jaar wachten met wijziging vuurwerkbeleid

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse fractie van het CDA wil dat burgemeester Petter pas volgend jaar het vuurwerkbeleid wijzigt. Daarvoor dient de partij tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag een motie in. Het nieuwe beleid, dat voorziet in een vuurwerkverbod met gedoogzones, zou ten koste gaan van vuurwerkhandelaren die inmiddels al hun voorraden hebben ingekocht, aldus het CDA.

Door: Han Verbeem

Met de motie, oftewel raadsopdracht, wordt het college verzocht het vuurwerkbeleid pas in 2021 structureel te wijzigen. Ook zou het plan van uitvoering opgesteld moeten worden door Bergse ambtenaren en niet door ingehuurde adviseurs. De komende periode zou ook de handel actief geinformeerd moeten worden over de veranderende regels, wat nu volgens het CDA nog onvoldoende is gebeurd.

Vuurwerk al in februari ingekocht

Al in juni zouden er ambtelijke gesprekken met de handelaren zijn gevoerd over de veranderende regels en een aankomend vuurwerkverbod. Daarbij zou bij de ondernemers de indruk zijn gewekt dat er dit jaar nog weinig zou veranderen. Volgens het CDA ontbreken echter de toegezegde gespreksverslagen van overleggen die het college met de vuurwerkhandelaren eind juni heeft gevoerd. Op dat moment hadden de ondernemers al hun bestellingen voor de komende jaarwisseling uitgezet. “De voorbereidingen voor het vuurwerkseizoen starten al in februari, met het maken van de folder en inkoop van producten”, schrijft het CDA. “Het gesprek tussen de gemeente en vuurwerkondernemers heeft dus plaatsgevonden ruim nadat de inkoopperiode voor het 2020-vuurwerk is verstreken en de ondernemers daar niet op hebben kunnen anticiperen.”

Onzorgvuldigheid voorkomen

Door de coronacrisis is de planning tot nieuw beleid flink vertraagd is, constateert het CDA. “Er extra inhuur nodig om alsnog nieuw beleid ruim vóór de jaarwisseling klaar te hebben en tijdsdruk zorgt voor mogelijke onzorgvuldigheid”, vreest het CDA, “De landelijke coronaregels kunnen nog wijzigen en het is dus de vraag of ons beleid überhaupt doorgang kan vinden.” Het is daarom beter om een jaar extra de tijd te nemen, wat zorgvuldiger zou zijn en minder geld kost. Dat is ook in overeenstemming met het Focusakkoord, merkt het CDA op.

Lees ook: Aanstaand Bergs vuurwerkverbod houdt de gemoederen bezig