Bergen op Zoom

Bergs college aan tafel met cultuursector over coronageld: ‘Iedereen kan meepraten!’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college van B&W gaat gesprekken aan met vertegenwoordigers van de cultuursector over de verdeling van het coronasteungeld. Dat zegt wethouder Barry Jacobs, die de taak heeft overgenomen van zijn vertrokken collega Patrick van der Velden. Dinsdagavond heeft hij al een tafeloverleg gevoerd met vertegenwoordigers van muziekverenigingen. Komende week zijn nog drie bijeenkomsten gepland. Ook betrokken burgers kunnen aanschuiven, benadrukt Jacobs: “Iedereen kan meepraten!”

Inlooopbijeenkomsten 18 en 19 oktober

Maandag 18 oktober is op het Bergse Stadskantoor een inloopoverleg met muziekverenigingen. Woensdag 19 oktober zijn twee bijeenkomsten gepland: eerst een inloop voor koren, toneelverenigingen en de nonprofit-evenementenorganisaties. Daarna voor onder anderen zzp’ers die werkzaam zijn in de cultuursector.

Terug naar de tekentafel

Het gaat om inloopbijeenkomsten waarbij de cultuurvertegenwoordigers bij de diverse tafels kunnen aanschuiven. Want het Bergse college heeft een opdracht van de gemeenteraad om het plan voor de verdeling van de coronasteungelden “terug naar de tekentafel” te nemen. De ruim 1,4 miljoen zijn volledig voor de cultuursector beschikbaar, benadrukt de lokale bewindsman. Het toekennen van coronasteungeld aan ambtenaren is niet meer aan de orde. Wel is 97.000 euro al uitgekeerd aan een projectmanager maar dat bedrag haalt het college uit de algemene middelen.

Steunfonds

Uit de gesprekken moet duidelijk worden op welke manier het steungeld verdeeld wordt. Een deel bestaat uit noodhulp waarvan 44.000 euro reeds is uitgekeerd aan cultuurclubs en 35.000 euro aan poppodium Gebouw-T. Dat gaat dus van de 1,4 miljoen af. Het resterende bedrag zit in een steunfonds dat ook voor de jaren 2022 en 2023 toegankelijk blijft.

Het college zal, met de uitkomst van de tafelgesprekken, de Bergse gemeenteraad in december een nieuw voorstel aanbieden. Dan heeft de raad inmiddels de begroting voor 2022 al vastgesteld. “Er is helaas geen tijd meer om dit nog in de begrotingsbehandeling mee te nemen”, zegt Jacobs.

Aanmelden

Het college probeert clubs, verenigingen en ondernemers te benaderen en uit te nodigen voor de drie inloopbijeenkomsten op het Stadskantoor. Wie geen bericht heeft ontvangen en tóch een inloopavond wil bezoeken kan zich aanmelden per e-mail: [email protected]. Bij de aanmelding moet men wel vermelden namens wie of welke organisatie het gaat.