Bergen op Zoom

Bergs college belooft ‘zorgvuldige inpassing azc in wijk’ met aanpak buurtoverlast

Wethouder Joey van Aken van de gemeente Bergen op Zoom

Han Verbeem Han Verbeem

Het is een lastige opgaaf voor het Bergse college: enerzijds voldoen aan de opgave om vluchtelingen te huisvesten én tegelijkertijd de overlast voor omwonenden voorkomen. Burgemeester Petter en wethouder Van Aken beloven de raad om het nieuwe azc bij Plein XIII op een zorgvuldige manier “in te passen in de wijk”. En: de huidige overlast van zwervers, daklozen en zorgmijders wordt aangepakt. “Het mes gaat er diep in”, zegt Petter de raadscommissie toe.

“Niemand zit écht te wachten op de vluchtelingen”, zegt VVD-voorman Jim Bernaards. De daklozenopvang vanuit de centrumfunctie, Novadic-Kentron, de Kade, de gedoogcontainer… het is gewoonweg teveel – stelt de VVD. “Hoe gaat het college zorgen dat zo snel mogelijk de buurt weer veilig wordt? Dat overlast, vernielingen, intimidaties en dealen afnemen?” De liberalen willen desnoods rigoureuze besluiten, benadrukt Bernaards. “Want elke Bergenaar heeft recht op een veilige omgeving.”

In de commissievergadering bespreken de raadsfracties het collegebesluit om 300 asielzoekers de huisvesten in een kantorenflat aan de Jacob Obrechtlaan. Het debat volgt twee weken na een geëmotioneerde inspreekavond met omwonenden, die de bestaande overlast beu zijn. Deze vrezen voor een verdere escalatie met de komst van het azc.

Dweilen met de kraan open

Oppositieleider Arjan van der Weegen (GBWP) is tegen grootschalige opvang, zoals in Budel en Gilze-Rijen waar duizend asielzoekers worden gehuisvest. Zijn voorkeur gaat uit naar kleinschalige opvang. Wel vindt GBWP dat het college vooruit loopt op de een wet die er nog niet is en daarmee en daarmee ontbreekt volgens hem de wettelijke legitimiteit. “GBWP is niet anti-vluchteling zoals zo hier en daar wordt gesuggereerd, benadrukt Van der Weegen. “Maar eerst zal het eigen huis op orde moeten worden gebracht voordat we nieuwe mensen kunnen ontvangen. Dweilen met de kraan open zien wij niet zitten.”

Moties

Diverse moties voor de komende raadsvergadering hangen in de lucht: één van BVNL die wil dat de gemeente afziet van het azc. Een tweede motie van meerdere fracties roept het college op de huidige overlast snel op te pakken en meer handhaving in te zetten. Ook zou meer preventie nodig zijn om problemen te voorkomen. Het gaat met name op overlast bij de Blokkendoos, Plein XIII en de Burgemeester van Hasseltstraat.

Zorgen wegnemen

De motie wordt ingediend door onder andere PvdA, GroenLinks en D66. Ook Samen0164 staat positief tegenover deze oproep. “We hebben als Bergen op Zoom de mond vol dat we bij de grote jongens willen horen. We geloven erin dat het inpasbaar is , mits we de zorgen van de bewoners kinnen wegnemen”, aldus Ufuk Cuman (D66),  “Het is niet zo heel erg gek dat je elkaar aankijkt en gaat denken in oplossingen.” Julien Voets (Lokaal Realisme) verlangt van het college duidelijkheid over de daklozenopvang, vóór deze definitief groen aan het COA voor het azc. Er zou namelijk nog geen definitief contract zijn getekend. En wat als blijkt dat het plan strandt, vraagt Piet Juten (BSD) zich af. “Heeft het college dan een plan-B?” Wethouder Joey van Aken kan daarover kort zijn: “Nee.”

Stapelen van problemen

Van Aken is het roerend met de raad eens, dat nóg meer aandacht nodig is voor overlast in de Blokkendoos en andere wijken. “Er moet iets worden gedaan aan stapelen van problemen in de wijk. En dat begint vandaag”, zegt wethouder Joey van Aken. “Waarom nu pas”, merkt Meino Dam (V-BoZ) geïrriteerd op. De voormalige wijkagent weet dat de problemen met zwervers en drugsgebruikers bij de Glacis al tientallen jaren aan de gang zijn.

Wijkronde

Burgemeester Frank Petter bestrijdt dat er de laatste tijd niets is gebeurd: “Al in december hebben we een wijkronde gedaan met de bewoners”, zegt Petter. “Maar niet alles is op te lossen met politie en boa’s. Bij daklozen zal je verder moeten kijken.”

Mes diep erin

De overlast veroorzakende opvang van dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problemen zal op termijn de wijk verdwijnen, belooft Petter. “We ontkomen er niet aan het mes er diep in te zetten.” Dat gaat niet binnen enkele weken gebeuren, voegt hij daaraan toe. “We hebben afspraken lopen met Novodic-Kentron over de opvang. Die kan je niet een-twee-drie opzeggen.”