Bergen op Zoom

Bergs college bereikt akkoord met Belastingdienst over hulp toeslagenslachtoffers

Stockfoto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college van B&W komt slachtoffers van de landelijke toeslagenaffaire, die binnen de gemeentegrenzen wonen, tegemoet. “Wij hebben besloten akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire”, zo heeft wethouder Jeroen de Lange de Bergse gemeenteraad meegedeeld. De wethouder laat daarbij echter in het midden op welke wijze de slachtoffers ondersteund worden.

Door: Han Verbeem

Eerder had de Bergse gemeenteraad het college al opgeroepen om de slachtoffers te helpen, daar waar mogelijk. Het zou om enkele tientallen mensen gaan, 50 tot 60, die ten onrechte door de Belastingdienst zijn gekort of waarbij onrechtmatig geld is teruggevorderd. Daardoor zijn deze in ernstige problemen gekomen met voor hen ingrijpende gevolgen. Landelijk zijn tienduizenden belastingbetalers het slachtoffer geworden van het beleid en in december is het kabinet Rutte-III gevallen als gevolg van de affaire. Inmiddels heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een parlementaire enquete naar de toeslagenaffaire.

Verwerkersovereenkomst

De tegemoetkoming stuitte aanvankelijk op praktische bezwaren, zo meldde De Lange de raad eind vorig jaar nog tijdens de begrotingsbehandeling: vanwege de bescherming van persoonsgegevens weigerde de Belastingdienst om de gemeente inzage te geven in de persoonlijke dossiers van de getroffenen. Inmiddels heeft de dienst aangeboden om, onder voorwaarden, dit alsnog mogelijk te maken. Zo dient de gemeente een zogeheten verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

Positief benaderen

Door akkoord te gaan met het aanbod van de Belastingdienst kan de gemeente gedupeerden van de toeslagenaffaire proactief benaderen en ondersteunen – stelt De Lange. Hij belooft de gemeenteraadsleden hen op de hoogte te houden van hoe de gemeentelijke ondersteuning van gedupeerden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst verloopt.