Bergen op Zoom

Bergs college gaat zich inhoudelijk niet met Zwarte Pietendiscussie bemoeien

Videostill: Studio Pepernoot / ZuidWest TV

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Enkele weken terug stuurde Lijst Linssen een brief naar de Bergse college over het besluit van Stichting Sint Nicolaas. Die stapt af van de traditionele Zwarte Pieten en dat zou volgens burgerlid Julien Voets niet een breed gedragen maatschappelijke keuze zijn. Samen met fractievoorzitter Ton Linssen riep hij de gemeente op met de stichting in gesprek te gaan en de subsidies eens tegen het licht te houden. Het college gaat die vragen niet opvolgen.

In een schriftelijk antwoord laat burgemeester Frank Petter weten: “Het Sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen.” Iedereen zou zich er prettig bij moeten kunnen voelen, is de mening van de stadsbestuurders. Daar dragen racisme en de steeds fellere discussies niet aan bij, vindt het college.

Kinderfeest voor iedereen

Het is aan de Stichting Sint Nicolaas en andere organisaties hoe het feest in Bergen op Zoom door hen wordt ingevuld, schrijft Petter. Daar moet de gemeente zich niet in mengen. De subsidies die worden verstrekt passen binnen de uitgangspunten van het cultuurbeleid en staan dus, wat het college betreft, niet onder druk. Er zal in die zin geen gesprek met de stichting gehouden worden over een andere aanpak. “Als gemeente verstrekken wij een subsidie voor het algemeen doel: het organiseren van een mooi Sinterklaasfeest dat inclusief is en toegankelijk voor iedereen.”

Veiligheid

Volgens Lijst Linssen spelen er lokaal mogelijk ook veiligheidskwesties. Omdat Stichting Sint Nicolaas in een persverklaring gezet heeft dat het gevoel van veiligheid voor vrijwilligers een rol speelt, vroeg Voets in de brief aan het college of die kant van de medaille bekend is en wat daar mee wordt gedaan. Burgemeester Petter laat weten dat daarover, indien het werkelijk speelt, natuurlijk gesproken kan worden. Dat moet een organisatie dan echter wel zelf willen en aangeven