Bergen op Zoom

Bergs college stemt niet in met Aldi in winkelcentrum De Zeeland

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In Gageldonk zit, in winkelcentrum De Gagel, al tientallen jaren een Aldi supermarkt. Al even ging het verhaal dat deze hier zou vertrekken en er een filiaal in winkelcentrum De Zeeland zou komen. Voor dat laatste heeft het Bergse college nu een stokje gestoken.

Vandaag viel te lezen in de wekelijkse besluitenlijst van B en W dat er geen medewerking wordt verleend aan het vestigen van een tweede supermarkt in het grote winkelcentrum. De Aldi krijgt de aangevraagde omgevingsvergunning dus niet. Als redenen geeft het college meerdere punten op. Planologisch past het niet in de locatie en er wordt gevreesd voor een toename in parkeerdruk. Ook geldt er een detailhandelsbeleid en daarin past dit niet, laat de gemeente weten.

Tegen het genomen besluit kan nog bezwaar gemaakt worden maar in de praktijk verandert daardoor meestal weinig. Overigens is hiermee niet gezegd dat de supermarkt dus blijft in Gageldonk, al is er recent door de PvdA een handtekeningenactie op touw gezet voor het behoud hiervan.