Bergen op Zoom

Bergs gemeentehuis krijgt flinke opknapbeurt, pand ISD wordt woonruimte

Stadskantoor Bergen op Zoom

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Jarenlang was niet duidelijk of de gemeentelijke organisatie in het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan zou blijven zitten. Die knoop is nu doorgehakt, er gaat het nodige achterstallig onderhoud plaatsvinden.

Volgens wethouder Joost Pals had het dubben over wel of niet blijven op de huidige locatie vooral te maken heeft met de functie en mogelijkheden van het gebouw. Steeds meer gemeentes kiezen ervoor gemeenschapsruimtes aan een gemeentehuis toe te voegen en laten nieuwbouw wegzetten of herbouwen een bestaande locatie. Het Huis van Roosendaal is hiervan een goed voorbeeld. Voor deze kostbare optie heeft het college niet willen kiezen. Het gaat financieel inmiddels iets beter maar er zijn in de Bergse samenleving kwesties die belangrijker zijn.

Rioolgeur

Het wordt dus onderhoud en herstel. In een besluitenlijst noemt de gemeente het ‘gepland regulier onderhoud’ maar na wat toelichting van de wethouder blijkt dat er wel iets meer aan de hand is. Omdat vanwege de discussie de afgelopen jaren veel werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, moeten er wel wat herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Van hier en daar een kozijn vervangen tot reparatie van de zonwering en een betere installatie en afvoer van riolering. Er hing de afgelopen jaren soms op de begane grond zelfs een penetrante rioolgeur. Na de aanpassingen moet het er weer aangenaam werken zijn en kunnen gasten weer deugdelijk worden ontvangen.

Bezoekers

Niet alleen medewerkers zullen de komende tijd wat gaan merken van de werkzaamheden, dat kan ook gelden voor bezoekers. Vooral omdat de lichtstraat in de laagbouw, waar zich onder meer de receptie en wachtruimte bevinden, verduurzaamd wordt.

Locatie ISD krijgt woonfunctie

Er gaat verder een kleine verhuizing plaatsvinden. De ISD-medewerkers verlaten het naastgelegen kantoorpand en krijgen een plaats in het stadskantoor. De locatie die hierdoor leeg komt gaat vroeg of laat een woonfunctie krijgen, heeft het college al besloten. Rondom Plein 13 moeten vooral woningen komen. Volgens wethouder Pals is nog niet besloten of er nieuwbouw komt of dat het bestaande gebouw wordt aangepast.

Hoe lang het stadskantoor na de herstelwerkzaamheden mee moet kunnen durft de wethouder niet te zeggen. Dat zal ook liggen aan keuzes die toekomstige colleges maken. Wel weet hij te melden dat er in 2030 een ijkmoment zal zijn, omdat er dan nog strengere eisen gaan gelden.

Update 28 juni 2023, 15.08: Namens het gemeente nam woordvoerder Nausikaä van den Merkenhof contact op met de redactie. Het college hecht er waarde aan te melden dat het nog niet zeker is dat er woningen komen op de locatie van het huidige ISD. Hierover zijn nog geen daadwerkelijke beslissingen genomen, het is wel een optie die serieus wordt overwogen. Verder is er op de benedenverdieping van het gemeentehuis pas de laatste maanden sprake van een rioolgeur.