Bergen op Zoom

Bergs VVD-raadslid Pals wil meer openheid bij besluitvorming college

Illustratie: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse VVD-raadslid Joost Pals wil dat het college van burgemeester en wethouders meer moeite doet om openheid van zaken te geven bij de besluitvorming. Zo dient het college voor te sorteren op nieuwe wetgeving van de Woo, door collegevoorstellen te publiceren op de website. Nu maakt het college alleen de genomen besluiten bekend en de onderliggende voorstellen komen niet in de publiciteit. Dat moet veranderen, stelt Pals.

Door: Han Verbeem

Aanleiding voor zijn brief is het landelijke wetsvoorstel over de toekomstige Wet open overheid (Woo), waarvoor een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zich vorige week heeft uitgesproken. Weliswaar moet de wet nog langs de Eerste Kamer, maar Pals wilt dat het Bergse college nu al inspeelt op de nieuwe wetgeving. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarmee moet meer transparantie en openheid komen over de besluiten die de overheid neemt.

Cultuuromslag

In Bergen op Zoom is sprake van een haperende ambtelijke cultuur, waarbij miscommunicatie en onduidelijkheid over de besluitvorming tot diverse débacles heeft geleid. Het grootste voorbeeld hiervan is het dossier-De Schelp, dat leidde tot de val van het vorige college en een ‘reset’ van de bestuurlijk-politieke verhoudingen in de Bergse gemeenteraad. In zijn brief verwijst Pals naar deze reset. Het in mei afgesloten Focusakkoord van de raad moet onder meer leiden tot een cultuurverbetering op het Bergse stadskantoor. Dit sluit aan op de nieuwe landelijke wetgeving, stelt het liberale raadslid.

Bereikbaarheid informatie

“In ons lokale Focusakkoord is het verbeteren van de bestuurs- en organisatiecultuur één van de drie pijlers”, schrijft Pals. Naast belangrijke ‘zachte’ aspecten van een verbeterde cultuur, zoals omgangsvormen en dienstbaar gedrag, zijn ook meer ‘harde’ zaken – zo merkt het VVD-raadslid op: “Zoals de bereikbaarheid van informatie voor iedereen.”

Collegevoorstellen

In de huidige werkwijze zijn raadsvoorstellen openbaar en collegevoorstellen niet. Dat vindt Pals onlogisch en wil daarin één lijn trekken. “Nu is een relevant verschil, dat de gemeenteraad in beginsel in open-baarheid vergadert en het college niet. Dat heeft ook betekenis voor de status van de vergaderstukken”, merkt Pals op. Toch zouden er volgens hem tussenoplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door niet alleen de genomen besluiten, maar ook de collegevoorstellen op de gemeentelijke website te publiceren.