Bergen op Zoom

Bergse Actieve Senioren maken kans op landelijke vrijwilligersprijs

Ouderen die bewegen

Foto: Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Ouderenorganisatie BAS, Bergse Actieve Senioren, is genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reikt deze prijs jaarlijks uit aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersprojecten en -organisaties.

BAS is meer dan alleen een belangenbehartiger voor senioren. De ouderenorganisatie zorgt er ook voor dat senioren elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Zo is er in de stille vakantieweken de BAS Zomerschool. Dan komen zo’n 1.000 ouderen bij elkaar voor cursussen en andere zinvolle activiteiten.

Ook heeft BAS een grote rol gespeeld bij het project Leeftijdvriendelijke Gemeente. Er zijn toen 600 senioren ondervraagd om de gemeente Bergen op Zoom te helpen beleid te maken voor ouderen. Al deze werkzaamheden hebben nu geleid tot de nominatie.

Categorieën

De Meer dan handen vrijwilligersprijs wordt uitgereikt in drie categorieën. Er is een prijs voor een landelijke vrijwilligersorganisatie of landelijk project. Verder is er een prijs voor een lokale organisatie of project. En er is een prijs voor een individuele vrijwilliger.

Tenslotte is er nog een speciale prijs voor een gemeente die veel doet om vrijwilligerswerk te erkennen en te waarderen. Alle genomineerden zijn te vinden op de website van Meer dan handen en er kan nog steeds gestemd worden.

Uitreiking

Pas op 15 februari 2019 wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. De prijsuitreiking is tijdens een speciale inspiratiebijeenkomst Hart voor Vrijwilligers. Deze bijeekomst wordt gehouden in Akoesticum in Ede.