Bergen op Zoom

Bergse Adviesraad Sociaal Domein luidt noodklok: kwetsbaren dupe van bezuinigingen

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Adviesraad Sociaal Domein maakt zich grote zorgen over de positie van kwetsbaren en minima in Bergen op Zoom. Dat schrijft voorzitter Auri Peters in een brief aan het Bergse college van B&W. De Adviesraad vreest dat de grote bezuinigingsgolf in de gemeente ten koste zal gaan van de allerzwaksten in de samenleving.

Door: Han Verbeem

“Het is naar onze inschatting dan ook onontkoombaar dat de burgers van Bergen op Zoom de komende jaren niet alle zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is”, aldus Peters in haar brandbrief aan het college van B&W. “Door de consequenties van het Focusakkoord’ is er binnen onze stad nog minder geld beschikbaar voor een goede organisatie en financiering van zorg en ondersteuning, zoals die geregeld is in de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet.” De Adviesraad blijft de komende periode waakzaam en zal “signalen verzamelen” op punten waar het mis dreigt te gaan, merkt Peters op.

Uitdagingen

“In uw brief over de financiën van het sociaal domein geeft u goed weer voor welke uitdagingen wij staan als gemeente en college”, zo antwoordt wethouder Van der Zwan. Zij vindt het positief dat de adviesraad actief in contact treedt met de achterban om signalen te verzamelen, zodat u deze het college ongevraagd van advies kunt voorzien. “Dit helpt ons zeker om de juiste voorstellen voor te leggen aan de gemeenteraad.” Van der Zwan belooft dat het college regelmatig met de Adviesraad zal communiceren over de voortgang van de bezuinigingen en de uitvoering van de taken van het Sociaal Domein. Evenals veel andere gemeenten schiet Bergen op Zoom financieel tekort bij de wettelijke taken, en Van der Zwan heeft bij het Rijk aangeklopt voor meer geld. Ook heeft ze meegewerkt aan een onderzoek van EenVandaag over de tekorten van Nederlandse gemeenten binnen het sociaal domein.