Bergen op Zoom

Bergse alliantie 50Plus-Groep Akkaya vraagt aandacht voor daklozenproblematiek

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Niet alleen burgers, maar ook ondernemers uit Bergen op Zoom ervaren overlast van daklozen. Dat schrijft de politieke alliantie 50Plus-Groep Akkkaya in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Ondernemers zouden zich namelijk onveilig voelen tijdens het sluiten van hun winkel.

De alliantie is benieuwd of het college na wil denken over eventuele oplossingen voor de overlast. “We weten ook wel dat we niet 24 uur op elke hoek van de straat een boa of politieagent kunnen wegzetten”, is te lezen in de brief. “Maar niets doen is ook geen optie.” Kortetermijnoplossingen zoals het verhogen van het surveilleren in het centrum zou het probleem ook niet wegnemen, maar tijdelijk verplaatsen.

Structurele oplossing

Een structurele oplossing zou de enige optie zijn. “Kijkend naar CBS-cijfers zien we een explosieve stijging van meer dan 40 duizend mensen die dakloos zijn geworden in Nederland. Daarbij maakt de krappe woningmarkt het er niet makkelijker op”, vervolgt de alliantie. “We moeten dus veel breder kijken dan alleen maar handhaven. Het is vaak dweilen met de kraan open.”

Regionaal samenwerken lijkt 50Plus-Groep Akkaya een mooie oplossing. “Omliggende gemeenten zouden kunnen kijken of ze een deel kunnen huisvesten, om maar een voorbeeld te noemen.” Ook oppert de alliantie om te onderzoeken of WijZijn Traverse iets kan betekenen. “Omdat zij de doelgroep goed kennen.”