Bergen op Zoom

Bergse Blokkendoos zucht onder overlast op straat, GBWP wil meer handhaving

De opvang van De Kade aan de Karel Doormanstraat.

Han Verbeem Han Verbeem

Voor GBWP is de maat vol. De woonwijken rondom het Bergse stadscentrum ervaren overlast op overlast, door huisvesting van steeds meer kwetsbare bevolkingsgroepen. De fractie wil daarom géén azc in het nu leegstaande kantorenpand bij de Jacob Obrechtlaan. “Het is niet goed voor de vluchtelingen, het is niet goed voor de omwonenden, het is niet goed voor de wijk en de gemeente”, benadrukt GBWP-raadslid Alperen Yilmaz. “Dit kan er écht niet meer bij.”

Samen met fractiegenote Dyana Rommens maakte Yilmaz een inventarisatie van de overlast die er nu al is bij de Karel Doormanstraat, aan de andere kant van de Rooseveltrotonde. Daar biedt De Kade zogeheten woonondersteunende zorg aan volwassenen met veelal gecombineerde psychische- en verslavingsproblematiek. Er wordt in de buurt volop gedeald, inwoners voelen zich bedreigd en lastig gevallen door zowel agressieve dealers als verwarde cliënten, krijgen de GBWP-politici te horen in gesprekken met straatbewoners.

Drugskoeriers

“Auto’s en scooters rijden af en aan om drugs af te leveren bij de bewoners van De Kade”, schrijft Yilmaz in een brandbrief aan het Bergse college. “Het lijkt de normaalste gang van zaken. De bewoners gebruiken op straat en vallen de mensen in de wijk lastig. “Volstrekt onaanvaardbaar”, aldus het raadslid.

Escalaties

Hij noemt in zijn brief een aantal voorbeelden die dagelijkse praktijk zijn in de Karel Doormanstraat: bewoners die drugsgebruikers op de voordeurdrempel aantreffen, escalerende ruzies tussen bewoners onderling met aanranding en het trekken van messen. Maar ook voorvallen van intimidaties tijdens een buurtbarbecue en kinderen die worden lastiggevallen. “Veilig buitenspelen is er niet meer bij”, aldus het GBWP-raadslid.

Fouilleren

GBWP pleit voor meer controles en fouilleren op straat. Ook vragen de briefschrijvers zich af of er voldoende wordt gehandhaafd en gesurveilleerd in de wijk. De raadsfractie wil dat het college van B&W in gesprek gaat met zorginstantie GGZWNB, die verantwoordelijk is voor de woonbegeleiding van De Kade. De instantie zelf was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar op de brief van GBWP.

Lees ook: Verzet omwonenden tegen komst azc: ‘We durven de straat niet meer op’ Lees ook: Kantoorpand Jacob Obrechtlaan Bergen op Zoom wordt tijdelijk azc