Bergen op Zoom

Bergse Burgemeester Peterssluis na zestig jaar grondig op de schop

Han Verbeem Han Verbeem

De Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom is na bijna 60 jaar aan renovatie toe. Al maandenlang zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het bouwwerk, dat de Theodorushaven met het Schelde-Rijnkanaal verbindt. Dinsdag zijn de stalen brugdelen verwijderd en daarvoor moet het doorgaand verkeer worden omgeleid. Voor de demontage zijn twee hoge kranen ingezet, en dat leverde spectaculaire beelden op.

Door: Han Verbeem

De sluis is in 1964 gebouwd als onderdeel van de toen nieuw aangelegde industriehaven in de Theodoruspolder. Volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander voldeed de Peterssluis al geruime tijd niet meer. Zo zijn er verschillende noodreparaties uitgevoerd en is daarom besloten om het sluiscomplex grondig aan te pakken.

Herstel niet rendabel

De ophaalbrug heeft de afgelopen jaren veel te verduren gehad door het passerende bestemmings- en vrachtverkeer en maakt deel uit van een belangrijke verkeersader naar het industrieterrein Noordland en Theodorushaven. De brug is één van de gedeelten van de Burgemeester Peterssluis waarvoor herstel niet meer rendabel is. Het is volgens de gemeente voordeliger gebleken om de bestaande brug te slopen en vervangen door nieuwbouw. Bovendien voldeed de draagconstructie niet meer aan de huidige veiligheidsnormen.

Tot eind mei afgesloten

De sloopwerkzaamheden zorgen nog voot voor verkeershinder en vertragingen voor het scheepvaartverkeer. Een sloopbedrijf verwijdert momenteel het staal dat per schip als schroot wordt afgevoerd. Daarnaast zal ook een nieuwe brug geplaatst worden; al met al is de weg, richting Plasticslaan en Van Konijnenbrugweg, tot eind mei afgesloten voor het doorgaand verkeer. “Daarna kan de brug weer 30 jaar dienst doen”, aldus Stander.