Bergen op Zoom

Bergse burgemeester wil geen vrije drugsverkoop, politiek teleurgesteld: ‘Zerotolerancebeleid is mislukt’

Han Verbeem Han Verbeem

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom laat er geen misverstand over bestaan: de heropening van coffeeshops is wat hem betreft niet aan de orde. Daarom heeft hij het Burgemeestersmanifest niet ondertekend – in tegenstelling tot zijn Woensdrechtse, Roosendaalse en Steenbergse collega’s. En dat vinden raadspartijen jammer. Lijst Linssen, VVD en Lokaal Realisme hebben al kritische vragen gesteld. Want kán Bergen op Zoom zich wel een solitaire koers veroorloven?

Voet bij stuk

Petter houdt voet bij stuk, en wil niet afwijken van het zerotolerancebeleid dat Bergen op Zoom samen met Roosendaal sinds 2010 hanteert. In de Scheldestad zijn coffeshops niet toegestaan en het bezit en roken van een jointje is verboden. Gedogen is hier niet meer aan de orde. Een aantal Brabantse burgemeesters, waaronder die van grote steden als Breda en Tilburg, vindt dat de vrijgave van softdrugs de enige manier is om de handel in softdrugs uit de criminaliteit te halen. Zij pleiten voor een gereguleerde verkoop, onder overheidstoezicht. De burgemeester van Bergen op Zoom ziet dat anders. In zijn gemeente is verkoop van softdrugs volgens hem met 90 procent gedaald sinds het sluiten van de shops. Weliswaar wordt er sinds die tijd via de straatverkoop toch volop gehandeld in wiet, maar dat staat volgens hem in geen verhoudingen tot de situatie van vóór 2010.

Roosendaal tekent wél

Opmerkelijk genoeg is Roosendaal wél bereid afscheid te nemen van het zero-tolerancebeleid. Want ook de huidige Roosendaalse burgemeester Han van Midden heeft het manifest ondertekend. Een document dat overigens verder gaat dan een oproep tot gereguleerde drugshandel: het gaat om de aanpak van zware criminaliteit die in de grensregio’s steeds grotere vormen aanneemt. Het manifest is vooral gericht aan de onderhandelaars van het moeizaam verlopende formatieproces van een nieuwe, landelijke regering.

Gouden roltrap

Raadslid Dominique Hopmans, van de Bergse VVD, vindt het jammer dat Petter zijn handtekening niet heeft gezet. Want daarmee staat Bergen op Zoom nu alleen in een veranderende realiteit met voortschrijdend inzicht over softdrugs en criminaliteit. Het vrijgeven van de handel voorkomt juist dat jongeren, via de koop of verkoop van een zakje wiet, in de greep van keiharde criminele organisaties komen – de zogeheten ‘gouden roltrap’. De illegale handel tiert welig, de aanpak is nauwelijks mogelijk. De officiële cijfers geven slechts het topje van de ijsberg weer.

Canada

Sander Siebelink (Lijst Linssen) wil absoluut geen vrije verkoop van softdrugs omdat dit volgens hem het probleem niet oplost maar juist vergroot. “Er zijn voorbeelden van verkoopexperimenten in Canada, waar blijkt dat drugsgebruikers toch blijven zoeken naar wiet met een hogere werkzame stof, die niet in de daar toegestane handel te koop is. Zodoende blijft er een crimineel circuit van verboden softdrugs bestaan”, zeg Siebelink. Het raadslid vraagt zich verder af hoe het nu verder moet met de samenwerking met Roosendaal.

Doormodderen

Rian Govers-Gabriëls (Lokaal Realisme) constateert dat elf jaar ‘doormodderen’ na de sluiting van de coffeeshops niets heeft opgeleverd. “De handel gaat gewoon door. Typisch Nederlands. We doen alsof er niets aan de hand is maar het gebeurt ondertussen wél”.  Daarom kan het zeker geen kwaad om het huidige beleid eens tegen het licht te houden. Is het zerotolerancebeleid dan mislukt? “Misschien wel”, moet ze toegeven.

Lees ook: Burgemeesters zijn aanpak drugscriminaliteit zat: ‘Bananenrepubliek dreigt’