Bergen op Zoom

Bergse daklozenopvang krijgt individuele kamers, meer opvang in regio

Afbeelding: Google Street View

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Eenpersoonskamers voor daklozen moeten ervoor gaan zorgen dat ze zich meer op hun gemak voelen en beter voorbereid raken op een nieuwe toekomst in een eigen onderkomen. Dat is de aanpak die WijZijn Traverse in wil gaan zetten. De opvang wordt ook weer meer verdeeld over de regio en iets minder in alleen centrumgemeente Bergen op Zoom aangeboden.

De daklozenopvang aan de Zuid-Oostsingel 45 in Bergen op Zoom wordt verbouwd. Hiervoor ligt een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente. WijZijn Traverse bestuurder Ad van Rijen legt uit wat er gaat gebeuren: “We willen zo veel mogelijk af van meer mensen op één kamer en gaan kleinere ruimtes creëren.” Dit voorkomt onrust, legt hij uit, en het zorgt ervoor dat mensen inzien hoe fijn het is om een eigen plek te hebben. De praktijk heeft al uitgewezen dat het zo werkt, weet hij. Het past ook in nieuw landelijk beleid.

Maatwerk

De bedoeling is niet dat er op de locatie aan de Zuid-Oostsingel voortaan blijvend gewoond kan worden. De herindeling is er echt op gericht om meer rust te creëren en daklozen beter voor te bereiden op weer zelfstandig wonen, of begeleid waar nodig. “Meer maatwerk dus”, vertelt Van Rijen. “In samenwerking met gemeenten en wooncorporaties.”

Meer opvang in de regio

De bedoeling is dat er daarnaast meer opvang komt in de verschillende steden en kernen die onder het werkgebied van WijZijn Traverse vallen. Dat moet ook wel, want de herinrichting van de Bergse locatie betekent dat er minder plaatsen overblijven. Er wordt bovendien intensievere opvang geboden, ’s avonds, ’s nachts en overdag. Allemaal met de bedoeling om meer mensen weer naar een woonsituatie te begeleiden. Als alles volgens plan verloopt is de verbouwing klaar voor de komende winter.