Bergen op Zoom

Bergse fractie GroenLinks wil voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse raadsfractie van GroenLinks vreest, dat mindervaliden minder mobiel zullen zijn als de gemeente het parkeerbeleid wijzigt. Momenteel kunnen automobilisten met een lichamelijke beperking nog met hun gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de reguliere betaalde parkeervakken, als er geen invalidenplaats beschikbaar is. Vanaf volgend jaar komt deze regeling te vervallen.

Door: Han Verbeem

GroenLinks-raadslid Selin Karrar vreest dat het vervallen van deze regeling een enorme belemmering zal zijn voor zowel de praktische- als de financiële zelfstandigheid van de mindervalide inwoners van Bergen op Zoom. “Maar ook voor onze toeristen en dagjesmensen”, schrijft ze in een brief aan het Bergse college van B&W. “Wij vragen ons af welk probleem het college wilt oplossen met de wijziging van deze regeling.” Daarom wil de raadsfractie weten, hoe de collegeleden ervoor willen zorgen dat de gemeente toegankelijk is en blijft.”

Verdeling per wijk

De GroenLinks fractie vind het belangrijk dat er in álle wijken en kernen van de gemeente voldoende plaatsen beschikbaar zijn en blijven. Over het veranderende parkeerbeleid heeft de fractie met diverse belangeorganisaties gesproken. Ook GroenLinks-fractieassistent Christel Verbogt kan uit eigen ervaring spreken. Zij is zelf rolstoelafhankelijk en beschikt over een invalidenparkeerkaart. “Ik merk dat er op veel plekken geen of onvoldoende invalideparkeerplaatsen zijn. Zo zijn er op de Kaai 205 parkeerplaatsen, maar geen enkele parkeerplaats voor invaliden”, noemt ze als voorbeeld.

Toegankelijkheid

GroenLinks wil daarom duidelijkheid over het beleid en wil daarom van het college weten, hoe de beleidsijziging tot stand is gekomen. Iis er van tevoren gesproken met kaarthouders en vinden er evaluaties plaats? Karar: “Wij willen een toegankelijk gemeente Bergen op Zoom waarin iedereen mee kan doen.’’