Bergen op Zoom

Bergse fracties nog niet unaniem over bestuurlijke reset

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Tijdens een online vergadering zijn de Bergse fracties, op de BSD na, donderdag tot overeenstemming gekomen. Voor 1 mei moet er een nieuw college zijn, bestaande uit wethouders die niet namens een bepaalde partij maar op persoonlijke titel gaan besturen. Verrassende wending: het idee van een tijdelijk college is ineens van de baan…

Tot gisteren werd steeds geroepen dat er heel snel een volledig B en W aan het roer moest komen om Bergen op Zoom bestuurlijk niet verder te laten ontsporen. Dat zou een tijdelijke oplossing worden die tot 1 september ging duren, waarna een nieuw democratisch gekozen college moest ontstaan dat deze politieke periode uit ging dienen. Tijdens een online vergadering hebben de fracties gisteren echter meerdere opties voorgelegd gekregen. Eén ervan was een scenario met wethouders die niet namens een partij besturen maar dat op persoonlijke titel doen. De meerderheid heeft voor deze variant gekozen.

Geen serieuze discussie

De BSD deed niet mee aan deze online besluitvorming. Voorman Louis van der Kallen vindt deze wijze van besluiten nemen niet de juiste: “Politiek is emotie, je moet elkaar in de ogen kunnen kijken. Het is onzin dat dit nu alleen digitaal kan. In de raadzaal is ruimte genoeg om dat op veilige wijze te doen.” Hij is ook niet enthousiast over de uitkomst. Nu heeft iedereen wat punten in mogen leveren voor het verlanglijstje maar een serieuze discussie over hoe we problemen op gaan lossen is er niet geweest.” Wat hem betreft dient die er wél te komen alvorens op 1 mei het nieuwe college aan de slag gaat met het zogeheten focusakkoord.

Het zou de BSD’er niet verbazen als het hele traject is voorgekookt, inclusief de ‘plotse’ wending van een tijdelijk naar een blijvend nieuw college. Als veruit de grootste partij heeft GBWP die macht namelijk. En dat is om meerdere redenen kwalijk, vindt hij. De fractievoorzitter is niet bepaald onder de indruk van de inhoudelijke kwaliteiten van die raadsleden: “Ze hebben geen specialismen in huis. Zo’n partij hoort bestuurlijke kwaliteiten te bieden.” Het ontbreekt sowieso aan inhoud in de raad, vindt hij. Ook het CDA krijgt een veeg uit de pan: “Dat bestaat voor een deel uit voormalige leden van Lijst Linssen.” Van der Kallen vreest dat het focusakkoord niet per se leidt tot wat goed is voor de gemeente. “Ik wil vooral het DNA van Bergen op Zoom bewaken. Als we alles maar wegbezuinigen blijft er niets over dat deze gemeente zo bijzonder maakt en kunnen we net zo goed deel van Roosendaal worden.”

Respect

Arjan van der Weegen is als procesbegeleider een andere mening toegedaan. Hij stelt zelfs dat Van de Kallen al heeft laten weten toch digitaal mee te gaan vergaderen. Ook bestrijdt hij dat er wat dan ook is ‘voorgekookt’. Het is volgens hem een breed gedragen proces dat mede door de actualiteit wordt ingegeven en daarom nooit voor te bereiden kon zijn geweest. Hij wijst erop dat de raad juist toekomstgericht en met respect voor elkaar verder wil. Dat de BSD niet meteen blijk geeft van dat laatste wijt hij aan het feit dat die partij een dag eerder niet mee heeft vergaderd. “Ik neem het Louis niet kwalijk, hij was er niet bij.”

Over de nieuwe opdracht die er ligt vertelt hij: “We moeten komen tot een raadsbrede situatie en daar willen we ook de BSD en PvdA bij hebben.” Die laatste partij was afgelopen weekend afgehaakt maar is inmiddels weer aan boord. “We gaan met een andere, nieuwe insteek verder. Er moet nu een onafhankelijk college komen dat uitvoering gaat geven aan het focusakkoord. Natuurlijk krijgen alle fracties en raadsleden alle kans hun input te geven gedurende de hele periode dat dit nieuwe B en W actief is.” Het is volgens hem wel een utopie om te denken dat alle input, wensen en onderwerpen voor 1 mei besproken en verwerkt zijn in de nieuwe beleidsbasis. “We gaan het stap voor stap invullen maar wel met z’n allen. Daarbij is alle ruimte voor debat.”

Meer niveau

Van der Weegen zet tijdens het gesprek toch even zijn GBWP-petje op, om te kunnen reageren op wat BSD’er Van der Kallen zegt over zijn partij en het niveau van de raad: “Ik zeg al langer dat er niet alle kennis is, we misschien wel raadsleden naar cursussen moeten sturen. Het is onderdeel van mijn missie zelfs.” Eerder al vertelde hij hoe wat hem betreft lokale politiek naar een hoger en inhoudelijker niveau moet worden gebracht. “Mede daarom weet ik ook nog niet of ik mezelf kandidaat stel als wethouder voor die nieuwe samenstelling. Het moet bij me passen en ik heb meerdere punten waarvoor ik me lokaal inhoudelijk sterk wil maken.”