Bergen op Zoom

Bergse GroenLinks/PvdA wil voorbeeld Arnhem volgen: gemeente lost probleemschulden gezinnen af

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De fractie GroenLinks/PvdA in de Bergse gemeenteraad wil dat Bergen op Zoom het voorbeeld van Arnhem volgt en schulden aflost van kwetsbare huishoudens, die financieel het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Volgens fractievoorzitter Adam Ahajaj kan hiermee een neerwaartse spiraal van huiselijk geweld, verslaving en werkloosheid voorkomen worden. Bovendien zouden de kosten om de schulden te innen -voor zover dat lukt- vele malen hoger zijn dan de schuld zelf.

Volgens Ahajaj bedragen landelijk de kosten voor het oplossen van probleemschulden het vijfvoudige van de schuldwaarde. “Dit toont voor GroenLinks-PvdA aan dat de huidige werkwijze faalt en dat het tijd is voor een radicaal andere denkwijze op dit gebied”, aldus het raadslid.

Experiment

In Arnhem lost de gemeente alle schulden af van 40 tot 60 gezinnen. “Het gaat om een experiment waarmee Arnhem hoopt aan te tonen dat als schulden helemaal zijn verdwenen, andere problemen sneller en beter kunnen worden aangepakt”, schrijft fractievoorzitter Adam Ahajaj aan het Bergse college. Daarnaast krijgen de huishoudens twee jaar “intensieve begeleiding om hun overige problemen aan te pakken.” GroenLinks/PvdA wil dat het Bergse college zich verdiept in dit experiment “en bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor Bergen op Zoom om een soortgelijke aanpak te introduceren.”

Armoedebestrijding

Tegelijk toont GroenLinks/PvdA zich teleurgesteld in de armoedebestrijding in Bergen op Zoom. Het college presenteerde 14 december weliswaar het ‘Plan van Aanpak Armoedeverzachting’, maar de fractie wil concrete resultaten zien. In 2022 heeft de gemeente ruim 200.000 euro overgehouden op het minimabeleid. “In de jaarrekening van 2023 is dit nog veel meer”, aldus Ahajaj. “Het kan niet zo zijn dat we in deze tijd geld overhouden op zoiets fundamenteels als armoedebestrijding.”