Bergen op Zoom

Bergse GroenLinks wil dat gemeente meedoet met Schone Lucht Akkoord

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

GroenLinks in Bergen op Zoom wil dat de gemeente meedoet aan het Schone Lucht Akkoord. Het rijk, de provincie en tientallen gemeenten willen samen de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren.

GroenLinks wil weten of de gemeente Bergen op Zoom het Schone Lucht Akkoord ook heeft getekend. Of dat ze nog van plan is het akkoord te tekenen. GroenLinks stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

“Erg belangrijk” voor GroenLinks

De overheden willen samen maatregelen bedenken om de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide te verminderen. Hiervoor zijn maatregelen nodig voor verkeer, scheepvaart, industrie, landbouw, bouwbedrijven en huishoudens. “GroenLinks vindt het erg belangrijk dat ook onze gemeente deelneemt aan dit akkoord om te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit,” aldus fractievoorzitter Peter van den Ouden.

Meepraten over maatregelen

De partij wil weten welke maatregelen Bergen op Zoom gaat nemen, als ze mee zou doen aan het Schone Lucht Akkoord. En of de gemeenteraad mee mag praten over die maatregelen. GroenLinks noemt in de brief aan burgemeester en wethouders al wat voorbeelden van landelijke maatregelen. Zo geeft het kabinet alleen nog opdrachten aan bouwbedrijven die schonere bouwmachines gebruiken, in plaats van de dieselmachines die nu vaak worden gebruikt. En komen er strengere roetnormen voor auto’s, vrachtauto’s en brommers.