Bergen op Zoom

Bergse politiek niet akkoord met extra uren wethouders: ‘Afspraak is afspraak’

Han Verbeem Han Verbeem

De drie nieuwe wethouders van Bergen op Zoom, die dit voorjaar zijn aangetreden, blijken voor meer uren op de loonlijst te staan dan met de gemeenteraad was afgesproken. De lokale bewindslieden staan namelijk niet voor 0,80 fte op de loonlijst maar voor 0,89 fte. Burgemeester Petter wilde dit met een ‘ambtshalve wijziging’ gladplooien, maar de Bergse raadsfracties sputteren tegen: “Onaanvaardbaar en amateuristisch”, aldus GBWP-voorman Aydin Akkaya.

De fractievoorzitters van de Bergse gemeenteraad kregen maandagmiddag van Petter te horen dat de wethouders Koenders, Van der Zwan en De Lange voor extra uren zijn ingeschaald- en daarmee een salaris ontvangen dat ruim tien procent hoger ligt dan is afgesproken met de raad. En dat is opmerkelijk, vinden de raadsleden, in een tijd dat de Bergse samenleving forse financiële offers moet brengen met een ingrijpene bezuinigingsoperatie.

Rare gang van zaken

Petter heeft onlangs contact gehad met de fractievoorziters om volgens hem de misrekening te herstellen. Echter: bij de benoeming zou, volgens Hans-Peter Verroen (CDA) wel degelijk zijn uitgegaan van een volle werkweek van 40 uur en niet – zoals Petter bearugmenteert – van een 36-urige werkweek. Ook VVD-raadslid Govers vind het dan ook een “heel rare gang van zaken”. Zij haalt het raadsbesluit van 25 mei bij de hand, waarin “klip en klaar” een fte-percentage van 0,8 procent staat vermeld. Aydin Akkaya beaamt dit en noemt de gang van zaken zelfs  “bizar en onverdedigbaar”. 

Signaal

“Welk signaal zenden we uit met deze discussie”, merkt Joey van Aken op. “Er is een miscommunicatie, maar hoe is deze ontstaan?” Vooralsnog worden de wethouders teruggezet op de met de raad afgesproken 0,80 fte, heeft Petter toegezegd. Wel gaat het college er nog over in gesprek met een delegatie van de raad. BSD-voorman Louis van der Kallen wil dat het teveelbetaalde salaris wordt teruggesstort.