Bergen op Zoom

Bergse politiek roert zich om doelgroepbeleid corona

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse politiek reageert verdeeld over het besluit om speciaal voor bezoekers van de El-Fath moskee een mobiele corona-tststraat te plaatsen aan de Wattweg. De fracties van Lijst Linssen en GBWP hebben verontruste brieven geschreven aan loco-burgemeester Barry Jacobs; zij zien in het doelgroepenbeleid een ongelijke behandeling met overige groepen in de samenleving. Andere partijen, zoals GroenLinks, PvdA en D66 vinden het een goede keuze.

Het is een goede zaak dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, vindt raadslid Selin Karar van Groen Links: “Het gaat om de gezondheid van onze lokale samenleving, we moeten elke mogelijkheid aangrijpen om het virus onder controle te krijgen en verdere verspreiding tegen te gaan. Daabij helpt ook dit onderzoek. Tegelijk is belangrijk dat er ook voor de gehéle samenleving voldoende testmoglijkelijkheden komen, benadrukt ze. Voor Karar is het niet van belang om welke groepen het gaat:”Of het nu moskeebezoekers, kerkgangers of bezoekers van een vereniging of andere gemeenschap gaat: we moeten daar handelen waar het nodig is!”

Doelgroepbeleid

Meino Dam (Lijst Linssen) is echter kritisch over het in zijn ogen onterechte doelgroepbeleid. Ook zijn fractie vindt dat alle inwoners, met of zonder coronaklachten, de kans moeten krijgen om zich te kunnen laten testen en daarvoor niet naar Breda of Goes hoeven af te reizen. Een afzonderlijke teststraat voor moskeebezoekers vindt hij “niet kunnen”. Dam wil dat het college van B&W zich inzet voor een permanente teststraat in Bergen op Zoom. In buurgemeente Roosendaal komt in september ook een eigen teststraat, zo is onlangs bekendgemaakt.

Ondoordacht

De grootste gemeenteraadspartij GBWP noemt de actie zelfs ondoordacht. “GBWP vind dit geen gepaste actie van de loco-burgemeester”, aldus fractieleider Aydin Akkaya in een brief aan het college. Hij verwijst daarbij naar geëmotioneerde reacties van inwoners op social media, waarin stevig taalgebruik wordt gebezigd. Ook GBWP pleit voor een algemene teststraat die toegankelijk is voor alle Bergenaren. Loco-burgemeester laat in een reactie weten, dat het hier gaat om een actie van de GGD en dat de gemeente slechts een faciliterende rol heeft.

Vertrouwen in aanpak GGD

D66-raadslid Carine Elion laat vanaf haar vakantieadres weten zich goed te kunnen vinden in het intitatief van de mobiele teststraat. “Aangezien blijkt dat de moskee zich goed aan de coronaregels heeft gehouden is het belangrijk om te ontdekken waar die besmettingen dan wél vandaan komen. Dan is het juist goed om zo’n gericht onderzoek te houden.” Elion heeft volop vertrouwen in de aanpak van de GGD en vindt het jammer dat er partijen zijn die hier politiek van willen maken. Het gaat er volgens haar om, hoe besmettingen voorkomen kunnen worden. “Als de besmettingshaard een kerk of basisschool was geweest, was die teststraat daar opgesteld.”

Besmettingsoorzaken snel opsporen

Adam Ahajaj (PvdA) vindt het kwalijk dat door sommigen de suggestie wordt gewekt dat er sprake zou zijn van ongelijkheid. “Het is juist nodig om in dit specifieke geval de oorzaak of bronnen van de besmettingen zo snel mogelijk in beeld te krijgen.” En daar is deze teststraat voor nodig. Het feit dat er partijen zijn die hier politiek van maken, vindt hij verwerpelijk. “Hier houd ik mij verre van.”