Bergen op Zoom

Bergse raad akkoord met bijsturing 3,55 miljoen op uitgaven 2020

Foto: Pixabay / WolfBlur

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De Bergse gemeenteraad is donderdag alsnog akkoord gegaan met een bezuinigingspakket van 3,55 miljoen euro voor dit lopende begrotingsjaar; toch wordt er twee ton minder gesneden in de kosten. De bezuiniging wordt getemperd door minder te korten op onderhoud van de openbare ruimte.

Met name GBWP trok flink van leer tegen de aanvankelijke bezuinigingsplannen, die volgens fractieleider Aydin Akkaya een gebrek toonden aan “politieke sensibiliteit”: het nieuwe zakencollege zou onvoldoende rekening hebben gehouden met politieke gevoeligheden. Wethouder Petra Koenders beloofde beterschap.

Vooroverleg

Woensdag was het spitsuur op het stadskantoor en ook de fractievoorzitters kwamen als Presidium bijéén om het nieuwe bijsturingsprogramma vooraf door te nemen. Deze bijeenkomst verliep volgens ingewijden verhit, maar uiteindelijk is toch overeenstemming bereikt. Zodoende kon het hernieuwde voorstel donderdag ongeschonden langs de raad gaan. Een aantal ingediende wijzigingsvoorstellen (amendementen) en raadsopdrachten (moties) is in het aangepaste voorstel verwerkt. Zo is, op aandringen van GBWP, de bezuiniging op de vergoedingen van burgerleden teruggedraaid. GBWP beschikt zelf over de meeste burgerleden (7), de overige fracties hebben er één tot vier.  Een voorstel om dit jaar 375.000 te besparen op gemeentelijk personeel, te bereiken via natuurlijk verloop, is afgewezen; wethouder Jeroen de Lange noemde dit plan “niet realistisch.”

Minima

Een amendement van PvdA, SP en GroenLinks om de minima nadrukkelijk te ontzien is aangenomen. Dit ondanks de opmerking van wethouder Jeroen de Lange, dat er al voldoende afspraken zijn gemaakt om de inwoners met de laagste inkomens buiten schot te houden. Al met al heeft de raad besloten om dit jaar 3,55 miljoen extra te besparen op de budgetten voor de taken die ze uitvoert. Uiteindelijk zal het oplopende tekort met 3,39 miljoen worden ingeperkt.

Bouwkoten

Te elfder ure is nog een motie ingediend door onder meer Lijst Linssen, GBWP, VVD en Samen0164 om snel werk te maken van een nieuw voorstel voor de Vastenavend-bouwkoten. Daarmee zou de raad dit najaar in staat zijn om een nieuw budget vast te stellen. Dinsdag heeft de raad namelijk besloten het lopende budget van 4,6 miljoen niet te verlengen. De raadsopdracht is donderdag uiteindelijk door de gehele raad aangenomen.