Bergen op Zoom

Bergen grijpt niet in bij onderkomen arbeidsmigranten: ‘Wat moet, dat moet’

Het geplande gebouw aan het oude Havenkanaal. (Illustratie: DAT Architectengroep)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse raad wil de huisvesting van arbeidsmigranten aan het oude Havenkanaal niet blokkeren. Een voorstel van Samen0164, BSD, GBWP en Lijst Linssen om de plannen voorlopig in de ijskast te zetten, krijgt geen meerderheid in de Bergse raad. Een motie van CDA/V-BoZ en Samen0164 om de omgevingsvergunning te volgen, is wel aangenomen.

“Wij vrezen dat dit voorstel bakzeil haalt bij de Raad van State”, stelt Reinoud Krijnen (Samen0164). Maar hij weet geen raadsmeerderheid te overtuigen.

Noodzaak

Raadslid Yusuf Kaplan (PvdA-GroenLinks) reageert fel op de bestempeling van arbeidsmigranten als zijnde alcoholmisbruikers en drugscriminelen. Krijnen wuift het bezwaar van de hand maar wordt terechtgewezen door burgemeester Margo Mulder. Kaplan wijst op de nijpende noodzaak van een humane huisvesting en vraagt zich af waarom de indieners zich verzetten tegen de opvang van seizoenwerkers “die we kei- en keihard nodig hebben en die we een fatsoenlijk dak boven hun hoofd moeten bieden.”

Wijken ontzien

Jim Bernaards (VVD) benadrukt eveneens het belang van goede huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. “Nu worden ze nog ondergebracht in woningen en dat zorgt voor overlast in de wijken.” Bij het Havenkanaal zou deze hinder niet te verwachten zijn, stelt Bernaards. Ook Lokaal Realisme heeft zorgen over de versnipperde en moeilijk controleerbare huisvesting van seizoenwerkers in de wijken.

Uitspraak afwachten

Wethouder Dominique Hopmans merkt op, dat de kwestie inmiddels voorligt bij een beoordelingscommissie. Hij roept de raad op de uitspraak af te wachten en ontraadt de moties. “We moeten ons als gemeentebestuur niet bemoeien met de rechtsgang”, zegt hij.