Bergen op Zoom

Bergse raad haalt bezuinigingsplan van tafel: college moet huiswerk overdoen

Foto: Pixabay

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De raadsvergadering van Bergen op Zoom nam dinsdagavond een bijzondere wending. Op de agenda stond een voorstel om het oplopende miljoenentekort over 2020 aan te pakken. BSD-voorman Louis van der Kallen vond dat het stuk téveel politiek gevoelige elementen zou bevatten. Hoewel het college van B&W het uitstel dringend ontraadde, kreeg Van der Kallen een nipte meerderheid mee en daarmee eindigde de raadsvergadering abrupt. Aanstaande donderdag komt een nieuw, aangepast plan op tafel.

Het raadsvoorstel ‘Bijsturing Exploitatietekort 2020’ had het doel om het oplopende tekort te beperken met een besparing van 3,7 miljoen euro. Het 1e Concernbericht 2020, een stand van zaken over de eerste helft van dit jaar, laat nu al een tekort van 9.2 miljoen zien op de lopende uitgaven. En daarbij zijn de effecten van de coronacrisis nog niet doorgerekend.

Bezuinigen op alle onderdelen

In alle onderdelen van de begroting was het mes gezet, wat leidde tot bezuinigingsposten oplopend van duizenden euro’s tot ettelijke tonnen. Enkele voorbeelden: 7.500 euro minder voor vergoedingen aan burgerleden; 16.000 euro bezuinigen op cameratoezicht, 100.000 euro op handhaving, 158.000 euro op minimabeleid, vier ton op cultuur/toerisme/sport, 82.000 euro op onderhoud aan vestingwerken en 250.000 euro door beloofde waterverbetering van de Binnenschelde te schrappen. Op kunst en cultuur zou 217.000 euro bespaard kunnen worden door subsidies in te korten of zelfs te stoppen – ondanks de verwachting dat verenigingen hierdoor zullen omvallen.

VVD: lovend

De VVD was lovend over de daadkracht van het college om de oplopende tekorten aan te pakken. “We hebben als gemeente jarenlang op té grote voet geleefd”, stelde Joost Pals. Volgens de liberalen is er altijd onevenredig veel geld naar sport en cultuur gegaan. “Niets doen terwijl we afstevenen op de ondergang, dat zou onbehoorlijk bestuur zijn. Het is vijf voor twaalf… geen vijf minuten maar vijf seconden.”

Flink balen

Andere fracties toonden zich gematigd positief over de voorstellen, zoals de PvdA. “Een pakket aan bezuinigen waar we flink van balen, waar we kunnen niet anders”, sprak Joey van Aken. Zijn partij had wel een amendement en een motie voorbereid, onder meer om de minima en het verenigingsleven te voorzien. Carinne Elion (D66) sprak de vrees uit dat sommige bezuinigingen mogelijk tot extra kosten kunnen leiden. “Besparen op groenonderhoud in de openbare ruimte leidt tot minder inkomsten uit toerisme omdat de stad minder aantrekkelijker wordt”, gaf ze daarbij als voorbeeld.

Samengeraapt voorstel

Een geheel ander geluid kwam van de fractie van de BSD. Nadat Reinoud Krijnen (fractie Samen0164) al zijn twijfels had uitgesproken of het plan wel rijp was voor besluitvorming, deed Van der Kallen via een ordevoorstel de oproep om het bijsturingsplan van de agenda te halen. “Dit is een samengeraapt voorstel”, sprak Van der Kallen in felle bewoordingen. Twee dagen uitstel, dat zal het potje niet breken – zo stelt hij. Hij kreeg daarbij bijval van Aydin Akkaya (GBWP) en het ordevoorstel werd eveneens gesteund door Steunpunt BoZ en fractie Punt.

Koenders: gevoeligheden uit voorstel halen

Wethouder Petra Koenders (financiën) is na de vergadering verrast over het besluit van de raad. Het college zal inderdaad donderdag de raad een aangepast voorstel voorleggen waar de gevoelige onderwerpen uitgehaald zullen worden. “We hadden naar ons idee al een apolitiek voorstel op tafel gelegd, dat we vanuit een zakelijke visie hebben opgesteld. Dit hadden we echt niet verwacht”, zegt ze na afloop. Een aantal van de vijf amendementen en drie moties zal in het gewijzigde raadsvoorstel worden opgenomen, zegt ze. “Maar niet allemaal”. Welke dat zijn, zal in de loop van donderdag duidelijk worden. Daarbij dringt de tijd, benadrukt Koenders. “We zullen eerst de tekorten op de exploitatie moeten aanpakken vóór we uitvoering kunnen geven aan het Focusakkoord.”