Bergen op Zoom

Bergse raad kiest voor compacte vertrouwenscommissie burgemeesterszaken

Het stadhuis van Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Burgemeester Frank Petter is pas halverwege zijn tweede bestuurstermijn, maar de Bergse gemeenteraad heeft alvast een nieuwe vertrouwenscommissie samengesteld voor de (her)benoeming van een burgemeester en het voeren van de voortgangsgesprekken met de burgervader namens de raad. Niet alle vijftien raadsfracties zijn in de commissie vertegenwoordigd: de raad kiest voor een compacte groep van zes fractievoorzitters.

De nieuwe vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van zes raadspartijen uit de Bergse raad: Arjan van der Weegen (GBWP), Jim Bernaards (VVD), Sander Siebelink (V-BoZ), Adam Ahajaj (PvdA), Louis van der Kallen (BSD) en Ufuk Cuman (D66).

Wel beschikbaar maar niet gekozen zijn John Voets (50Plus), Reinoud Krijnen (Samen0164) en Rian Govers-Gabriëls (Lokaal Realisme).

Geen zevende lid

Ook heeft de Bergse raad een verordening vastgesteld die een toekomstige (her)benoeming van de burgemeester regelt. Een dergelijke verordening ontbrak nog en de gemeenteraad is verplicht deze in te stellen. Daarin is het maximum van maximaal zeven commissieleden vastgesteld. De voorkeur is een oneven aantal maar dat streven is niet gehaald. Een voorstel van Jaap van Dam (CDA) om uit de drie overgebleven kandidaten alsnog een zevende commissielid te kiezen, redde het niet.