Bergen op Zoom

Bergse raad koopt extra tijd met tweetrapsbehandeling begroting

Illustratie: Pixabay - Mohamed Hassan

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad kiest voor een ‘tweetrapsbehandeling’ van de begroting voor 2021 en komende jaren. Tijdens de presidiumvergadering van maandag zijn alle aanwezige fractievoorzitters akkoord gegaan met een voorstel om de begrotingsbehandeling op te knippen: in november is de vaststelling van een formele maar niet definitieve begroting, die de raad bij de provincie aanbiedt. In december volgt een herziening. “Zo koopt de raad een maand extra tijd”, constateert Louis van der Kallen (BSD).

De gemeentelijke interimdirecteur Johan Rutten presenteerde maandagavond een opmerkelijke constructie om de begroting zo realistisch mogelijk te maken. “We hebben extra tijd nodig om de doelen van het Focusbegroting in de begroting te verwerken. Maar de provincie geeft geen uitstel”, zo sprak hij de aanwezige Bergse fractieleiders toe. Alleen Ton Linssen, die het Focusakkoord overigens niet heeft ondertekend, en Peter van den Ouden (GroenLinks) waren afwezig.

Deadline onverbiddelijk

De provinciale deadline is onverbiddelijk: elke gemeente levert de begroting vóór 15 november in, waarna deze ter goedkeuring wordt beoordeeld. De financiële opgaven zijn in Bergen op Zoom echter zwaar: er ligt een bezuinigingsopgaaf van vijftien miljoen euro voor deze bestuursperiode. Eerder was al duidelijk dat het moeilijk zal zijn om de begroting sluitend te krijgen. “Maar we blijven ernaar streven”, benadrukt de interimdirecteur.

Corona en sociaal domein

Niet alleen Bergen op Zoom hikt tegen de tijdsdruk aan. Veel gemeenten hebben moeite om de begroting sluitend te krijgen door onzekerheid over de financiele en maatschappelijke gevolgen van corona. Ook de tekorten op het sociaal domein, met Jeugdzorg en WMO, spelen mee. Toch willen de minister en de provincie er niet aan om de deadline op te schuiven, omdat deze dan in tijdnood zouden raken bij het toezicht en de controles. Het indienen van een begroting en deze kort daarop aanpassen is weliswaar ongebruikelijk, maar zou niet in strijd zijn met de wetgeving.

Eerste reacties 

De fractievoorzitters kunnen zich vinden in de voorgestelde oplossing en hebben daarom ingestemd – zij het soms met de nodige kanttekeningen. Rian Govers (VVD) noemt in een eerste reactie de constructie “vindingrijk en creatief”, Carinne Elion spreekt van “een eerlijk verhaal en een redelijk voorstel, dat wel goed uitgelegd moet worden.” Louis van der Kallen (BSD) vraagt zich echter af of de maand uitstel zal leiden tot een goede begroting. Van der Kallen blijft achter zijn overtuiging staan dat een gemeentelijk bankroet sowieso onafwendbaar is en hij noemt het voorstel een “wanhoopsdaad” van het Bergse college. Aydin Akkaya (GBWP) hoopt vooral dat het college de raad vóóraf voldoende en tijdig informeert over alle ins en outs van de begroting. “Dat scheelt een hoop tijd en en bespaart moties en amandementen.”