Bergen op Zoom

Bergse raad maakt meer werk van bestrijding discriminatie: ‘Laten zien dat uitsluiting écht niet kan’

Han Verbeem Han Verbeem

Bergen op Zoom doet meer moeite om discriminatie en intolerantie in de samenleving tegen te gaan, ook nu er extra geld van het Rijk te verwachten is. De Bergse raad heeft donderdag de antidiscriminatie-motie van PvdA/GroenLinks en overige fracties aangenomen. “We laten zien dat discriminatie en uitsluiting écht niet kan”, benadrukken de indieners.

Een meerderheid gaat akkoord met de motie ondanks de aanvankelijke terughoudendheid van sommige fracties, “het mag geen papieren tijger zijn”, benadrukt Aydin Akkaya. Maar wethouder Van Aken belooft dat het niet bij woorden alleen zal blijven. Zo overweegt het college een subsidie van 17.000 euro toe te kennen aan anti-discriminatie instantie Radar.

Sterk netwerk

“Lieve inwoners, wij tolereren als gemeente geen discriminatie – dat is duidelijk”, zegt Selin Karar (PvdA/GroenLinks). Maar hoe gaan we daarmee om?” Karar pleit voor de vorming van “een sterk netwerk” ter voorkoming van discriminatie. “We gaan als gemeente niet in zee met bedrijven die discrimineren, een zero-tolerance beleid.” Een opmerking die voor CDA/V-BoZ wat ver gaat. “Uiteindelijk verdient iedereen een tweede kans, we mogen niet te streng zijn”, aldus Stefaan Verheugt.

Verharden samenleving

Ook Reinoud Krijnen (Samen0164) constateert dat de samenleving verhardt en meer mensen worden buitengesloten. “Op papier zijn we een inclusieve gemeente maar de praktijk laat een ander gezicht zien.” Gehandicapten, ouderen, mensen die afwijken van het gemiddelde.

Laagdrempelig

In de eerdere commissie is de motie  van PvdA/GroenLinks uitvoerig besproken. “Stel als je je gediscrimineerd voelt, waar kan je terecht”, merkt Ufuk Cuman (D66) op. Hij pleit daarom voor een laagdrempelig meldpunt waar mensen een klacht kunnen indienen. Instanties als Radar en het Anti-discriminatiemeldpunt hebben geen brede bekendheid. Zo is op de gemeentelijke website hierover niets te vinden – constateert PvdA/GroenLinks. Dat moet snel worden aangepast, vinden ook VVD en Belang van Bergen op Zoom.

Ambitie

“De Grondwet is de basis van het bestaan, geen ambitie”, reageert Alperen Yilmaz (GBWP). De motie roept op tot het naleven van de Grondwet en daar kan zijn partij dus niet tegen zijn. Voor de VVD is dat anders: deze partij is juist tégen de motie omdat ze om deze reden overbodig zou zijn.

Schizofrene Grondwet

BSD-voorman Louis van der Kallen spreekt zelfs  van een ‘schizofrene Grondwet’ met dubbele boodschappen. “Aan de ene kant is discriminatie verboden maar tegelijk biedt de Grondwet geen middelen om er tegen op te treden.”

Reactie college

Wethouder Joey van Aken reageert dat de Tweede Kamer de gemeenten inmiddels meer mogelijkheden biedt om op te treden tegen discriminatie. “Wij kunnen de motie omarmen”, merkt hij op. Maar wat gaat er nu écht veranderen als de wethouder de motie overneemt – wil GBWP-raadslid Yilmaz weten. Van Aken merkt op dat er nu “meer bewustwording” is bij het college. En het wachten is nu op de extra middelen en ondersteuning van het Rijk. “Dan is ook de extra ambtelijke inzet mogelijk.”