Bergen op Zoom

Bergse raad past regels zendmachtiging aan maar wil geen betutteling

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad heeft de voorwaarden aangepast bij toekenning van de zendmachtiging, in het geval dat zich meerdere omroepen aandienen. Daarbij gelden twee voorwaarden, zo heeft de raad donderdag besloten: de mate waarin een omroep geworteld is in de lokale en regionale samenleving én de wijze waarop wordt samengewerkt met lokale en regionale partners. Er komen geen extra eisen voor jongerenbeleid en sociaal rendement.

Het raadsbesluit is zuiver theoretisch, aangezien Streekomroep ZuidWest de enige omroep is die lokaal uitzendt in Bergen op Zoom. Bovendien verandert zeer waarschijnlijk over ruim een jaar de Mediawet waarbij nieuwe regels komen voor lokale zendmachtigingen en alle lopende vergunningen komen te vervallen. Toch past de Bergse raad de regels aan voor de periode 2024-2029, omdat dit het een wettelijke vereiste is.

Persvrijheid

Tijdens het commissiedebat van vorige week hadden diverse fracties – waaronder GBWP, GroenLinks/PvdA, BSD en Lokaal Realisme –  moeite met het opleggen van regels aan de media. Dat zou de persvrijheid raken. “Persvrijheid is in 1814 voor het eerst in de grondwet verankerd”, zegt Tommy van der Veer (VVD). “Maar het gaat hier niet om de inhoud. Het gaat om de kaders, om de voorwaarden die wij aan de omroep stellen.” Daarom stelt hij een wijziging voor, in de vorm van een amendement: bij de -onwaarschijnlijke- keuze tussen meerdere gegadigden voor de zendmachtiging kijkt de gemeente naar de wijze waarop de lokale omroep verschillende doelgroepen verwacht te vertegenwoordigen, expliciet hierbij de jongeren en ouderen.

Sociaal rendement

Jovita Dorigo (D66) vindt het belangrijk eisen te stellen aan de omroep die de zendmachtiging beheert. Vooral in het tonen van een sociaal gezicht, met kansen voor medewerkers die elders in de samenleving moeilijk mee kunnen. “We hebben gelukkig nu een streekomroep die daar heel sterk in is.” Zij dient eveneens een voorstel in: bij een keuze gaat de voorkeur uit naar de mate waarin media zich inzet voor sociaal rendement in hun organisatie weet te organiseren.

Verworpen

Het CDA, dat eerder nog overwoog om voorwaarden over gebiedsspreiding op te nemen, ziet daar nu vanaf. Ook GBWP-voorman Arjan van der Weegen vindt de amendementen nu overbodig. “Het gaat om een advies aan het Commissariaat voor de Media. Laten de indieners het daarom houden bij stemverklaring”, is zijn oproep. Maar D66 en VVD houden voet bij stuk. Beide voorstellen zijn echter in grote meerderheid verworpen.

Lees ook: Nieuwsanalyse – De vrije pers moet het niet hebben van betutteling Lees ook: Theoretisch Bergs debat over zendvergunning: ‘ZuidWest enig logische partij’