Bergen op Zoom

Theoretisch Bergs debat over zendvergunning: ‘ZuidWest enig logische partij’

Studio ZuidWest FM

Studio ZuidWest FM

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college vraagt de raad om extra voorwaarden te stellen bij het toewijzen van de lokale zendmachtiging, voor het geval dat meerdere gegadigden in de race zijn. Het blijkt vooral een theoretische discussie: “In theorie kunnen ook andere bedrijven zich melden bij het Commissariaat voor de Media”, zegt burgemeester Margo Mulder. “Hoe onwaarschijnlijk dat ook is.”

Volgend jaar wordt de lokale zendmachtiging toegekend, voor de periode 2024-2029. Het Bergse college wil twee voorwaarden toevoegen: de mate waarin een omroep geworteld is in de lokale en regionale samenleving; en de wijze waarop wordt samengewerkt met lokale en regionale partners.

Tevreden

De meeste fracties uiten zich zeer tevreden over Streekomroep ZuidWest, en het ligt volgens hen voor de hand dat de omroep de zendvergunning behoudt. De wijziging van de voorwaarden is van korte duur want over enkele jaren verandert hoogstwaarschijnlijk de Mediawet, waarbij zendmachtigingen naar streekomroepen gaan – benadrukt Selin Karar (GroenLinks/PvdA). Louis van der Kallen (BSD) vindt dat de gemeentepolitiek terughoudend moet zijn met het stellen van voorwaarden aan lokale media. Hij roept de overige raadsleden op om af te zien van extra voorwaarden. “We moeten de kwaliteit aan de omroep overlaten en ons daar niet mee bemoeien.”

Voorstellen

Toch zijn er fracties die extra voorwaarden aankondigen, in de vorm van amendementen. Zo wil D66 meer aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en de VVD wil een omroep waarin voldoende jongeren zijn vertegenwoordigd. Ook het CDA komt met een voorstel over de reikwijdte van het zendgebied. Het is echter onzeker of deze partijen de voorstellen de komende raadsvergadering daadwerkelijk indienen.

De burgemeester benadrukt het belang van persvrijheid. Ook de Bergse raad hecht daar waarde aan. De pers draagt bij aan een goed functionerende democratie, stelt Lokaal Realisme. “Daarom is het een goede toevoeging dat een omroep geworteld moet zijn in de samenleving.”