Bergen op Zoom

Bergse raad wil geen lapmiddelen voor kaaimuren, maar: wat gaat het kosten?

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het herstel van de historische havenkades van Bergen op Zoom zou geen verder uitstel meer dulden, en daarom moet de raad geld vrijmaken in de begroting voor volgend jaar. Maandagavond is de Bergse raad unaniem akkoord gegaan met een motie van Samen164, die mede is ingediend door fracties van 50 Plus en D66. Om hoeveel geld het gaat is echter nu nog niet duidelijk: het college moet snel een kostenopgave maken en naar de raad te sturen.

“Dat is toch onmogelijk”, zegt Louis Weyten (Lijst Linssen), want de begroting voor volgend jaar is al op een haar na rond. “We hebben niet alle kades in beeld”, benadrukt Joey van Aken (PvdA) en hij vraagt zich af of het middel niet erger is dan de kwaal. “Door zandzakken in te graven beschadigen we misschien historisch metselwerk”, merkt hij op. Aydin Akkaya (GBWP) wil ook breder inzicht over de staat van de oude muren en kades in het Havenkwartier.

Hoeveel geld het herstel uiteindelijk gaat kosten, hangt af van de herinrichting van het gebied. Daarover gaat de gemeente komende week al in gesprek met omwonenden van de kaai, rondom de Noordzijde en Zuidzijde Haven.

Bewonersbijeenkomst

Wethouder Petra Koenders wil voorkomen dat de motie onnodige vertraging oplevert. “We willen voorkomen dat de informatiebijeenkomst voor bewoners wordt doorgeschoven”, zo reageert ze. In deze bijeenkomst bespreekt de gemeente alle mogelijk scenario’s voor het herstel van de kades. En pas eind dit jaar zou de gemeente voldoende inzicht hebben in de mogelijke opties en varianten, verwacht de lokale bewindsvrouw. En, zo kondigt ze aan: “Maandag presenteren we de begroting voor komend jaar en dan kan de raad ook hierover vragen stellen.” Het indienen van de kostenopgave nog vóór de begroting is na de uitleg van Koenders voor de indieners geen harde eis meer. Op advies van de wethouder passen zij de motie aan. Daarmee kan het college én de voltallige raad akkoord gaan.