Bergen op Zoom

Bergse raad wil groeiende Zeeridder huisvesten in bestaande gebouwen: ‘Bijvoorbeeld oude Juvenaat’

Het voormalige Juvenaat aan de Pater Dehonlaan. Het gebouw staat sinds de fusie met het Mollerlyceum leeg.

Han Verbeem Han Verbeem

Een meerderheid van de Bergse raad steunt een voorstel van D66 om de snelgroeiende basisschool De Zeeridder onder te brengen in bestaande, leegstaande schoolgebouwen. Zo komt het voormalige Juvenaatgebouw aan de Pater Dehonlaan daarvoor in beeld – in de lijn van een in februari uitgevoerd onderzoek. Maar, merkt Ufuk Cuman op: “Het is een voorbeeld, er zijn ook andere leegstaande ruimtes.”

Het is voor de gemeente een wettelijke taak om voor onderhuisvesting te zorgen. En dat benadrukt ook VVD-voorman Jim Bernaards. “We vragen het college in januari met een plan van aanpak te komen voor De Zeeridder”, zegt hij. “Inmiddels krijgen tientallen kinderen les in een noodgebouw in Nieuw-Borgvliet. Met gangen die zó smal zijn, dat de natte jassen er op een hoop liggen.” Zowel VVD als initatiefnemer D66 willen een ‘duurzame oplossing’ voor de groei van de vrijeschool, zonder afhankelijk te zijn van noodlokalen.

Doorgroeien

Soortgelijke woorden komen ook van Lokaal Realisme. “We moeten ook kijken naar huisvesting op de lange termijn. De Zeeridder is een school die uit z’n jasje groeit en in 2026 doorgroeit naar 260 leerlingen”, zegt Julien Voets. Maar er zijn meer mogelijkheden. “Ook basisschool de Octopus heeft schoolruimte over.” Daarom wil hij voorzichtigheid bij het té snel aankopen van schoolgebouwen.

Gemeenschapsgeld

Een ander argument voor inzet van bestaande schoolgebouwen heeft ook financiële voordelen. “We moeten ook naar een verantwoorde besteding van de middelen kijken want het gaat om gemeenschapsgeld”, zegt Sander Siebelink namens alliantie CDA/V-BoZ. De fractiecombinatie wil daarom een overzicht van alle leegstaande en niet-benutte schoolruimtes in de gemeente.

Circulair

Herhuisvesting in bestaande, leegstaande ruimtes van het oude Juvenaat past bovendien bij de doelstellingen van de vrijeschool – zegt GBWP: “Verantwoord omgaan met de natuur en ruimte en circulair gebruik van gebouwen”, zegt Arjan van der Weegen. “Wat ons betreft niet langer wachten maar doorschakelen. Deze school groeit als kool.” De aankoop en verbouwing kost zo’n 8 miljoen euro. De investeringen worden overigens weer door het Rijk gecompenseerd.

Reactie college

Wethouder Hans Peter Verroen kan de oproep van de raad omarmen. Juist de “integrale aanpak” van onderwijshuisvesting kan hij onderschrijven. Maar het blijft wel balanceren tussen snelheid, geld en overleg met de schoolinstellingen. Wil het college zorgvuldig te werk gaan, dan is de datum van 1 januari 2023 niet haalbaar. Daarom wil hij enkele maanden meer tijd, tot het einde van het eerste kwartaal. Daarmee kunnen de fracties akkoord gaan.

Lees ook: Ouders en directie bezorgd om noodlokalen Vrijeschool de Zeeridder