Bergen op Zoom

Bergse raad wil meer transparantie bij huur en onderhoud bouwkoten

De huidige bouwkoten voor de Bergse Vastenavendbouwers aan de Calandweg. De discussie over nieuwbouw duurt al ruim tien jaar.

Han Verbeem Han Verbeem

Een groot deel van de Bergse gemeenteraad wil méér transparantie bij het onderhoud en de kostenverdeling bij het onderhoud van de bouwkoten voor de Vastenavendclubs. De raad lijkt akkoord te gaan met een renovatiebudget van 4,5 ton maar stelt wél een voorwaarde: ook de clubs zelf hebben een onderhoudsverplichting. “We willen afrekenbaarheid waarbij je elkaar kan aanspreken op verantwoordelijkheden”, aldus Adam Ahajaj (PvdA) in de raadscommissie van woensdag. Het college komt De PvdA daarin tegemoet, zo hebben wethouders Van der Velden en Jacobs duidelijk gemaakt, en daarmee is een door Ahajaj aangekondigd wijzigingsvoorstel overbodig geworden.

Jarenlang achterstallig onderhoud

In februari heeft de gemeente de bouwkoten van het Konterscherp aan de Calandweg en bij de Stadsschuur per direct gesloten. Jarenlang achterstallig onderhoud heeft de bouwruimtes onveilig gemaakt en nu komt het Bergse college met een plan om de gebouwen op te knappen. Als de gemeenteraad volgende week donderdag daarmee akkoord gaan, zijn de koten in september al klaar en kan er gebouwd worden voor de optocht van 2022. Zo niet, dan komt er volgend jaar géén Vastenavendoptocht in het Krabbegat.

Elkaar aanspreken

“Er is geen transparantie over de huren die tussen 2005 en 2020 door de clubs zijn betaald”, merkt Ahajaj op. Dat vindt hij raar en onacceptabel. “Onderhoud is structureel verzaakt. Dat is duidelijk een taak van de bouwclubs”, zegt hij en dat is volgens hem niet uit te leggen. “Het  geven van geld moet samengaan met meer transparantie en meer verantwoordelijkheid. Elkaar aanspreken is écht een minimale eis om met dit voorstel akkoord te gaan.”

Duurzaamheid

Ahajaj krijgt met zijn betoog bijval van andere fracties waaronder Samen0164, GroenLinks en de SP. Raadslid Peter van den Ouden (GroenLinks) beaamt dat er de afgelopen jaren “zaken zijn blijven liggen” die nu hoognodig opgepakt moeten worden. Hij pleit echter voor meer duurzaamheid. “Vanuit kostenoverwegingen worden geen duurzame materialen toegepast”, zo leest hij in het voorstel en dat betreurt hij.

Verdampt

Raadslid Reinoud Krijnen (Samen 0164) had al eerder kritische vragen aan het college gesteld over de onderhoudsgeschiedenis van de bouwruimtes voor de optochtwagens. “Dertig jaar geleden is het Konterscherp met bouwkoten neergezet”, memoreert hij. “In 2017 heeft het college een opdracht van de raad gekregen: vijf miljoen voor een nieuw onderkomen. Daarvan is half miljoen verdampt met de inzet van ambtenaren en externe bureau’s.” Het Bergse college heeft de raadsopdracht vervolgens niet uitgevoerd omdat het budget niet meer toereikend was.

Sprookje

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het resterende bedrag geschrapt uit de begroting en daarmee is volgens Carinne Elion-Valter (D66) een einde gekomen aan het sprookje dat de bouwclubs is voorgespiegeld. Nu ligt er een voorstel om de bestaande panden voorlopig te herstellen en dat behelst meer dan “het verbouwen van ruimtes om in te klussen.” Ook zij constateert dat er iets móet gebeuren. “Het is beschamend hoe de koten eruit zien, vergeleken met Woensdrecht waar wagens staan te glimmen in goed onderhouden gebouwen.”De Bergse clubs zijn té te lang in onzekerheid gelaten met onrealistische beloftes.

Zwalken

Joost Pals (Lokaal Realisme) heeft vooral forse kritiek op de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel. “Het college zwalkt met de bedragen. Vorig jaar zou nog één ton nodig zijn om de koten voor vijf jaar veilig te stellen, nu is dat bijna een half miljoen voor een periode van slechts drie jaar.” Wethouder Jacobs bestrijdt dit. Volgens hem is de raadsopdracht om verschillende scenario’s te onderzoeken goed uitgevoerd.

Keuzes voor de toekomst

De raad staat voor keuzes, benadrukken Louis van der Kallen (BSD) en Piet van den Kieboom (50Plus). “De gemeente trok het budget in met het oog op geld. Maar de Bergse Vastenavend is méér dan geld. “Als Bergen op Zoom nog Bergen op Zoom wil blijven, zullen we besluiten moeten nemen”, aldus Van der Kallen. Van den Kieboom stelt dat Bergen op Zoom er niet aan ontkomt om, ondanks de slechte financiële positie, toch geld ter beschikking te blijven stellen. “We moeten er alles aan doen om de bouwers een échte toekomst te geven.” Wethouders Jacobs en Van den Kieboom maken duidelijk dat ze volop in gesprek zijn met de clubs en dat ook de Vastenavendbouwers zich bewust zijn dat de gemeente niet álles voor haar rekening kan nemen. Over de verdere toekomst volgt binnenkort een afzonderlijke discussieavond, belooft Van der Velden.