Bergen op Zoom

Bergse raad wil minima ontzien, maar niet ten koste van alles

Foto: Shutterstock

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad wil in overgrote meerderheid de minima in de samenleving ontzien bij de miljoenenbezuinigingen. Donderdag is de raad akkoord gegaan met een bezuinigingspakket van bijna drie miljoen euro. De allerarmsten ontzien is belangrijk, benadrukt GBWP-voorman Arjan van der Weegen, maar niet ten koste van alles.

Amendementen

Daarom heeft een amendement van de vier linkse partijen het niet gered. Een tweede wijzigingsvoorstel van D66 en Lokaal Realisme, om de minima te sparen maar tegelijk bezuinigingen toe te passen, haalde het echter wél.

Voorstel linkse fracties

Het meest verstrekkende voorstel kwam van de vier linkse raadsfracties GroenLinks, PvdA, SP en BSD. Zij willen een volledige vrijstelling van het huidige minimabeleid bij de ombuigingsplannen. Nu krijgen de inwoners met de laagste inkomens onder meer vrijstelling van gemeentelijke belastingen en hoeven ze niet te betalen voor gemeentelijke documenten, zoals bij de aanvraag en het verlengen van een rijbewijs of paspoort.

Meer doen met minder

De steun van GBWP, de grootste raadsfractie in de gemeenteraad, bleek noodzakelijk. Maar voor Van der Weegen gaan de plannen van de linkse partijen té ver. Want ook door slimmer om te gaan met ambtelijke inzet zou het volgens GBWP mogelijk moeten zijn hetzelfde te bereiken -en misschien zelfs wel meer- met minder geld. De GBWP-voorman noemt het voorbeeld van de sociaal-culturele bijdrage aan de laagste inkomens, die acht jaar geleden is geschrapt. Destijds was Van der Weegen wethouder sociale zaken. “We zijn gestopt met het toekennen van geld en culturele voorzieningen in natura aangeboden”, aldus Van der Weegen. “Uiteindelijk hielden we driewart van het oude budget daardoor over.” Geld is immers geen doel, maar een middel  – zo benadrukt het GBWP-raadslid.

Minder verstrekkend

Uiteindelijk heeft het voorstel van D66-LR het gehaald met steun van een overgrote raadsmeerderheid. Alleen de fracties van LijstLinssen en VVD stemden tegen. De linkse raadspartijen gingen morrend akkoord met het wijzigingsvoorstel maar stemden uiteindelijk wel tégen het gehele bezuinigingspakket. Jammer, vindt Van der Weegen. “Ik heb nog geprobeerd om de vier fracties te overtuigen hun amendement aan te passen en minder verstrekkend te maken, zodat we wel akkoord kunnen gaan met de tekst. Maar daar wilden ze niet van weten.

Onbespreekbaar voor links

Inderdaad, zo beaamt PvdA-fractievoorzitter Joey van Aken. Voor hem en de overige indieners is het minimabeleid zó belangrijk dat elke vorm van bezuiniging onbespreekbaar is. “Deze groep is al zo zwaar getroffen”, stelt hij. Voor de linkse partijen is het een principekwestie.