Bergen op Zoom

Bergse raad zet debat plan energiesteun GBWP even in de wacht: ‘Eerst de cijfers’

GBWP-raadslid Alperen Yilmaz wil niet dat kinderen getroffen worden door energiearmoede en zonder eten naar school gaan. Stockfoto: Pixabay/iStock

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse raadscommissie heeft dinsdagavond de voorbespreking van het GBWP-voorstel voor een verruiming van de gemeentelijke regeling voor energiecompensatie een week vooruitgeschoven, tot de raadsvergadering van 29 september. Op SP na willen alle partijen, met de VVD voorop, eerst meer duidelijkheid over de kosten: ze wachten nog op cijfers van het college. Dit tot teleurstelling van GBWP-raadslid Alperen Yilmaz, die stelt dat vooral de jeugd getroffen wordt door energiearmoede: “Kinderen een gelijk speelveld geven hoort blijkbaar niet bij deze kansenstad.”

Dinsdag heeft het Rijk een omvangrijk steunpakket gepresenteerd met prijscompensaties en een energieplafond, maar de Bergse raad wil het dezelfde avond nog niet hebben over energiearmoede binnen de gemeente en vooral hoe dit kinderen raakt. De bespreking van de motie ‘Bergen op Zoom laat haar burgers niet in de kou staan’ is nog niet aan bespreking toe en gaat van tafel, de meeste raadspartijen willen meer tijd.

Impact

Yilmaz kan dit niet begrijpen. Hij is een van de opstellers van de motie. “De kostenstijgingen hebben een enorme impact op de samenleving en dat raakt ook gezinnen”, zegt hij – en verwijst naar een voorval elders in het land waar een kind op school flauwviel omdat er thuis geen eten meer is. Daarom wil GBWP de inkomensgrens voor toekenning van de gemeentelijke energietoeslag oprekken: voor de 800 euro moet de gemeente een grens hanteren van 135 procent van het sociaal minimum, in plaats van de nu geldende 120 procent. Daarvoor dient de wethouder in gesprek te gaan met de voedselbank en stichting leergeld en -indien nodig- de subsidie voor dit en volgend jaar te verhogen. Mocht blijken dat de gemeente meer uitgeeft dan wat ze aan tegemoetkoming van het Rijk ontvangt, dan moet de gemeente de meerkosten betalen uit de algemene reserve.

Geen debat over emoties

En in dat laatste zit voor de meeste raadspartijen nu net de pijn. Dave Lijmbach (VVD) wil “over een motie die niet gebaseerd is op feiten” geen discussie aangaan. “Armoede en kinderarmoede raakt ons allemaal”, benadrukt Adam Ahajaj (PvdA/GroenLinks). “Maar we moeten wél weten over welke bedragen we het hebben. Pas dan kunnen we als raad beslissen hoe we de groep die het raakt het beste tegemoet kunnen komen.” Een debat zonder actuele cijfers is een debat op basis van emotie, stelt Ahjaj. De Bergse raad heeft vóór de zomer, op voorspraak van PvdA en GroenLinks, het college de opdracht gegeven om het benodigde geld te vinden voor een verruiming van de huidige steunregeling. Wethouder Dominique Hopmans belooft de raad nog vóór de 29e september met actuele cijfers naar de raad te komen.

Steenbergen en Woensdrecht

Buurgemeente Steenbergen heeft inmiddels de inkomensgrens al op maximaal 135 procent van het sociaal minimum gesteld, en ook Woensdrecht zal hetzelfde percentage hanteren – zo maakte wethouder Lars van der Beek vorige week zijn gemeenteraad duidelijk. De drie gemeenten werken samen met uitkeringsinstantie ISD Brabantse Wal, Van der Beek benadrukt dat het belangrijk is dat ISD “een uniform inkomenspercentage hanteert” maar zei tegelijk “te begrijpen dat Bergen op Zoom nog financiële dekking moet zien te vinden.” Bergen op Zoom voert een scherp financieel beleid met een gemeentelijke schuld van bijna een kwart miljoen euro.