Bergen op Zoom

Bergse reorganisaties Cultuur en Sport vergen tijd: pas volgende maand duidelijkheid

Gemeentemuseum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

De lopende reorganisaties, oftewel ‘businesscases’, van het Cultuurbedrijf  en de sportvoorzieningen in Bergen op Zoom hebben fikse vertraging opgelopen. Dit tot onvrede van oppositiepartij GBWP. Voorman Arjan van der Weegen wil van wethouder Letty Demmers-van der Geest weten waar dat aan ligt. De lokale bewindsvrouw gaat door het stof, maar – benadrukt ze: ze wil bij de lopende onderzoeken niets overhaasten. “Zoiets heeft tijd nodig.”

Demmers somt de redenen op voor uitstel. De complexe ontvlechting van het Markiezenhof en de Maagd, met afvloeiing van personeel, zorgt ervoor dat niet afgelopen februari de beloofde duidelijkheid is gekomen maar pas “in het vierde kwartaal” zicht komt op de reorganisaties. De wethouder belooft voor november een concreet raadsvoorstel hierover. En bij sport lopen allerlei besprekingen ‘op clubniveau’. Zo lopen gesprekken tussen voetbalclubs Moc en Dosko, over gebruik van de velden bij Rozenoord en Meilust-Zuid. “Het loopt achter op de planning maar we hebben dingen moeten oppakken omdat er onduidelijkheden zijn”, zegt de wethouder.

Afspraken

Van der Weegen vindt het jammer dat het college niet uit eigen beweging naar de gemeenteraad is gestapt om de fracties te informeren over de vertragingen. “Met de raad zijn afspraken gemaakt en als die niet worden nagekomen verwachten we als raadsleden dat u ons daarover informeert.”

Contracten

Raadslid Rian Govers-Gabriëls van Lokaal Realisme vraagt zich af of de gemeente wel onder de lopende contracten uit kan komen bij sporthallen zoals De Boulevard en Tuinwijk. Desalniettemin verwacht ze dat wethouder Demmers “voortvarend te werk gaat met puinruimen” in dit dossier en heeft volop vertrouwen. De wethouder merkt op dat de huidige huurcontracten voor De Boulevard in elk geval nog tot 2028-2029 lopen.

Broedende kip

Ook andere raadsleden, zoals Gertjan Huismans (VVD) en Sander Siebelink (V-BoZ) constateren dat het vorige college het tijdspad voor de businesscases blijkbaar té strak hebben vastgesteld. Siebelink merkt op dat “een broedende kip niet gestoord moet worden.” De wethouder reageert -in dezelfde beeldspraak- dat ze zeker niet “de kip met de gouden eieren” wil opofferen. Ook D66-raadslid Ufuk Cuman heeft alle vertrouwen in de wethouder en is blij “dat er schot in zit.” Namens PvdA/GroenLinks doet raadslid Christel Verbogt een dringende oproep om cultuur bereikbaar te houden voor de samenleving. Ook pleit ze voor begrijpelijke taal in de beleidsstukken van Demmers-van der Geest.