Bergen op Zoom

Bergse schuldenlast daalt voor eerst sinds decennia: van 262 naar 249 miljoen

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse schuldenlast neemt voor het eerst sinds decennia af. Nadat de miljoenenschuld de afgelopen jaren een top van 262 miljoen had bereikt, daalt deze nu gestaag richting de 249 miljoen. Dat meldt wethouder Petra Koenders. Het boekjaar 2020 is afgesloten met ‘slechts’ een tekort van zes ton, terwijl een tekort van 9,2 miljoen was voorzien. Veel is te danken aan het nieuwe beleid. In hoeverre de coronacrisis invloed heeft gehad op het jaarresultaat, is echter niet duidelijk.

Coronagelden en sociaal domein

Zo heeft Bergen op Zoom in 2020 zo’n 2,4 miljoen euro aan Rijksgeld ontvangen voor coronacompensaties, die pas dit jaar worden uitgegeven. Maar er ook op andere terreinen financiële meevallers geboekt. Bijvoorbeeld binnen het sociaal domein, met jeugd- en ouderenzorg, waar in totaal 4,8 miljoen minder is uitgegeven in 2020. “Het resultaat op de WMO is 1,3 miljoen gunstiger, op Jeugd  1,1 miljoen en op Werk en Inkomen 2,4 miljoen.”  Vanwege verkoop van gronden en hogere huurinkomsten is een voordeel behaald van € 891.000,-.

Bezuinigingen

Ook kreeg de gemeente Bergen op Zoom vorig jaar flink wat geld binnen uit de verloop van bouwgrond en ander vastgoed: zo’n 4,6 miljoen euro. Toch is het relatief gunstige resultaat voor een groot deel te danken aan het nieuwe financiële beleid waarbij het college de hand op de knip houdt en zelfs rigoureus snijdt in de uitgaven. Want de bezuinigingsoperatie (13 miljoen structureel, te bereiken uiterlijk 2024) gaat onverminderd door. In december stemde de raad al in met een eerste bezuinigingspakket van 6 miljoen.

Inspreken op 11 mei

Binnenkort staat de tweede bezuinigingsronde op de agenda: deze maand beslist de Bergse raad over een ombuigingspakket van in totaal bijna 3 miljoen euro. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen daarover inspreken tijdens de online commissiebijeenkomst van 11 mei. Aanmelden hiervoor is mogelijk tot maandag 10 mei, per e-mail bij de raadsgriffie. Na deze ronde zal nog een derde pakket maatregelen volgen om de resterende 4 miljoen aan ombuigingen in te vullen. Daarover worden dit najaar verdere knopen doorgehakt.

Optimisme

“De de gemeente Bergen op Zoom schrijft nog geen zwarte cijfers, maar dieprood zijn ze evenmin”, laat het college weten. Dat tekort zal weliswaar aangevuld moeten worden uit de Algemene Reserve, maar- zo benadrukt Koenders: “De cijfers geven alle reden tot optimisme.” Met de jaarstukken sluit Bergen op Zoom een in meerdere opzichten bijzonder jaar af, zo benadrukt wethouder Koenders. Het college kan daarom met trots constateren dat ondanks gewijzigde werkomstandigheden vanwege Covid-19, de dienstverlening toch kon doorgaan. “Daarvoor is door velen een extra inspanning gepleegd en dat geeft ons vertrouwen dat we er gezamenlijk weer bovenop komen”.