Bergen op Zoom

Bergse VVD wil Belgen niet weren maar met hen samenwerken

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Bergen op Zoom is een grensstad en volgens de Bergse VVD’ers Dominique Hopmans en Jim Bernaards is een grensstad een kansenstad. Daarom pleiten deze jonge liberalen voor een andere houding richting de zuiderburen wat betreft de corona-aanpak: niet buitensluiten, maar juist samenwerken. In een brief aan het Bergse college van B&W vragen de VVD’ers om een concreet, grensoverschrijdend plan van aanpak. En dat binnen twee weken tijd.

De band met Vlaanderen is sterk, constateert de Bergse VVD: “Dat zagen we de afgelopen weken overduidelijk. Op de terrassen, aan het water en in de winkelstraten. Onze Bergse economie gedijt bij het bezoek van onze gewaardeerde buren. Dat moeten we koesteren.”

Negatieve beeldvorming

In de persconferentie van maandag heeft burgemeester Petter volgens het tweetal dan ook teveel de nadruk gelegd op “een verondersteld verband tussen de oplopende besmettingsgraad in onze stad met het bezoek van Vlamingen aan Bergen op Zoom.” Dat vinden ze jammer.  “Ongetwijfeld zullen eerdere problemen in Antwerpen ten dele debet zijn hieraan. Echter, wat de Bergse VVD betreft is Antwerpen geen buitenland, maar onderdeel van onze regio. Evenveel als bijvoorbeeld Breda.”

Samenwerken doe je niet alleen

Binnen een regio trek je samen op, vinden Hopmans en Bernaards, en niet in je eentje. “Gezien het belang van Vlamingen voor onze economie, op alle vlakken, is het streven naar een gezamenlijke oplossing des te groter. Samen oplossen betekent niet dat je elkaar buitensluit, maar daadkrachtig en gezamenlijk beleid ontwikkelt. Beleid om kansen te blijven te pakken, zonder de aandacht voor onze veiligheid te laten verslappen.”