Bergen op Zoom

Bergse VVD wil dat gemeente brieven van inwoners tijdig beantwoordt

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse VVD-raadslid Joost Pals wil dat de gemeente sneller werk maakt van de beantwoording van brieven van inwoners en ondernemers. “Te vaak gebeurt het dat brieven niet of te laat van een antwoord worden voorzien”, zo schrijft de liberale politicus aan het college van B&W. Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeentesecretaris blijft verbetering uit, constateert de VVD’er. “Voor mij is het een signaal hoe weinig serieus met het onderwerp wordt omgegaan.”

Door: Han Verbeem

Naast brieven van inwoners en ondernemers ook over de opvolging van bijvoorbeeld moties. “Met regelmaat wordt, bij navraag, door de gemeentelijke organisatie aangegeven dat een brief tussen wal en schip is geraakt.” Vorig jaar heeft Pals nog bij de gemeentesecretaris aan de bel getrokken over de trage afhandeling van correspondentie. Sinds het laatste mailcontact van 17 maart tussen hen is het echter angstvallig stil gebleven, ondanks de afsluitende zin ‘we houden contact’.

Trage ambtelijke molens

Onderwijl blijven de amtelijke molens traag draaien en lopen burgers nog steeds op tegen muren van bureaucratie. “Een inwoner stelde eind mei 2020 per brief vragen over de mogelijkheden en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening.” Maanden kwamen en gingen, maar een reactie bleef uit – aldus Pals. Ook voor vervolgvragen die het raadslid vervolgens hierover zelf stelde, waren reminders nodig om pas na anderhalve maand tot beantwoording te komen. Uiteindelijk kreeg Pals van een bestuursadviseur bericht dat de behandelend ambtenaar en diens manager zelf verantwoordelijk zouden zijn voor tijdige beantwoording: “Dus zonder dat het systeem hen signaleert.”

Geen ondersteunend systeem

Opnieuw is een verbetering aangekondigd, met de invoering van het magagementsysteem Corsa, maar Pals is daarover sceptisch omdat dit al ‘tig keer’ is beloofd. “Het valt niet uit te leggen dat de gemeente Bergen op Zoom, als zakelijke dienstverlener, anno 2020 geen ondersteunend systeem heeft dat toeziet op de afhandeling van vragen, meldingen en brieven.” Als een ondernemer zo zou handelen, dan dreigt deze klanten te verliezen – merkt het raadslid op. “Ondernemers kunnen zich een dergelijke handelswijze niet veroorloven.”