Bergen op Zoom

Bergse wijk Gageldonk krijgt nieuw multifunctioneel centrum

Sfeerimpressie: Stadlander

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeente Bergen op Zoom en wooncorporatie Stadlander hebben woensdag de handtekening gezet onder een plan voor een nieuw winkelcentrum én meer, in de wijk Gageldonk. Gezien de financiële positie van de gemeente een ambitieus plan, dat door het college wordt omschreven als “een project buiten de uitgavestop.”

Stadlander brengt het plan met iets meer gejuich en spreekt van een “nieuw centrum voor Gageldonk dat straks alles te bieden heeft.” Er moeten twee supermarkten en volop andere winkels komen maar ook duurzame appartementen voor verschillende doelgroepen en volop parkeergelegenheid. Tevens verrijzen een nieuw wijkcentrum en een gezondheidscentrum. Daaromheen veel groen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Het geheel moet een echte spilfunctie krijgen. De corporatie wil van dit stadsdeel een “hippe, levendige, duurzame en groene woonomgeving” maken.

Sloop en bouw in twee fases

Na de zomervakantie wordt begonnen met de sloop van het eerste deel van winkelcentrum De Gentiaan, aan het Piusplein. Dan is het asbest deels al verwijderd. Het plan is om in het voorjaar van 2021 met de nieuwbouw te beginnen. Dan wordt tevens de tweede sloopfase ingezet en gaat het andere deel aan de Kastanjelaan tegen de vlakte. Als alles af is, komen er twee supermarkten: Jumbo en de Akmarkt. Daarnaast is er nog een vestiging van Action. Ook die wordt mogelijk opgenomen in het plan. Er vinden gesprekken plaats tussen de pandeigenaar, Stadlander en de gemeente.

Er zijn nu al gesprekken met andere ondernemers die zich mogelijk willen vestigen in het nieuwe winkelcentrum. Ook het woningaanbod wordt divers, van sociale en vrije verhuur tot koop, en naast energiezuinig tevens gasloos. Als alles af is, is het Piusplein als doorgaande straat voorgoed verdwenen.

Spilfunctie

Als alles klaar is moet het een verzamel- en ontmoetingsplaats worden voor tal van activiteiten, variërend van wijkinitiatieven tot sociale ondernemers die de ruimte krijgen, naast wat bijvoorbeeld wijkhuizen en maatschappelijke organisaties te bieden hebben. Veel zal plaats gaan vinden in het nieuwe Huis van de Wijk. Er komt nog een haalbaarheidsonderzoek, dat onder meer inzichtelijk moet maken welke partijen zich willen aansluiten. De gemeente krijgt hier een financiële rol in, als de plannen worden goedgekeurd. In de voormalige Heilig Hart Kerk is een gezondheidscentrum gepland, met twee huisartspraktijken, een apotheek, fysiotherapeut, prikpost en andere zorgondernemers.

Meer info

Er verschijnt nog deze maand een speciale editie van de wijkkrant, waarin de plannen verder worden uitgelegd. Daarnaast vindt op woensdag 24 juni om 19.00 uur een informatieavond plaats in het WIJkpunt. Aanmelden hiervoor is verplicht en kan via www.stadlander.nl/aanmelden of telefonisch via 088-5626000.