Roosendaal

Besluit bisdom over Norbertusparochie in Roosendaal uitgesteld

De Sint Josephkerk blijft over als enige rooms-katholieke kerk in Roosendaal

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het bisdom Breda heeft het besluit over de toekomst van de Norbertusparochie in Roosendaal voorlopig uitgesteld.

Omdat het bezoek aan de kerk sterk terugloopt en de parochie steeds krapper komt te zitten in de financiën, is ervoor gekozen om de Moeder Godskerk aan de President Kennedylaan en de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade te sluiten. De Sint Josephkerk blijft dan over als enige rooms-katholieke kerk in Roosendaal.

Het plan is in oktober vorig jaar voorgelegd aan de bisschop. Deze maand zou hij een besluit nemen. Hij laat nu echter weten nog een maand nodig te hebben om tot een oordeel te komen.