Bergen op Zoom

Bestemmingsplan Buitengebied Oost blijft ‘moreel en juridisch dilemma’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De vernieuwing van het bestemmingsplan Buitengebied Oost in Bergen op Zoom kent een lange voorgeschiedenis – zoals voorzitter Gertjan Huismans tijdens de raadscommissie van woensdag opmerkt. Wethouder Barry Jacobs heeft opnieuw gepoogd “orde in de chaos” te brengen maar dat heeft voor een aantal raadsfracties -waaronder de vier linkse partijen- nog geen bevredigend resultaat opgeleverd.

Het is de zoveelste stap in het meest langslepende dossier sinds decennia. Het bestemmingsplan van 2003 wordt ‘slechts’ geactualiseerd, nieuwe ontwikkelingen zijn niet aan de orde. Tientallen bewoners, grondgebruikers en andere belanghebbenden voelen zich echter benadeeld, zo is ook tijdens een eerdere inspreekavond duidelijk geworden. Er zijn verwachtingen gewekt die niet worden nagekomen, zoals het legaliseren van oneigenlijk grondgebruik dat al jarenlang oogluikend is toegestaan. Ineens handhaven zou juridisch gezien niet altijd mogelijk zijn  – stellen enkele raadsfracties.

Overstelpt

De voorbereidingen voor de actualisering duren inmiddels zes jaar. De gemeenteraad is in die tijd overstelpt met informatie – zo’n 1700 velletjes. “Ga er maar eens aanstaan als eenvoudig raadslid om daar wat van te maken”, verzucht Peter van den Ouden (GroenLinks). Het is een bestuurlijk mijnenveld, merkt hij op. Hij stelt voor om het plan in drie delen op te splitsen om het behapbaar te maken.

Weeffouten

Het is niet de eerste keer dat een vernieuwing van dit bestemmingsplan op de raadsagenda staat. Twee jaar geleden is een conceptplan radicaal naar de prullenbak verwezen, door de vele weeffouten in het document. Maarten van ‘t Hof (Lokaal Realisme) spreekt van onbehoorlijk bestuur: hij noemt als voorbeeld woningen die al honderd jaar bestaan maar in het plan niet voorkomen.

Bitter dossier

Een moreel en juridisch dilemma, aldus Joey van Aken (PvdA). Zijn fractie heeft tientallen mensen gesproken en evenzoveel bezoeken aan het gebied gebracht. “Het is een bitter dossier geweest. Brieven zijn niet beantwoord, zienswijzen van belanghebbenden zoekgeraakt.” Ook Sander Siebelink (Lijst Linssen) heeft veel ombudswerk moeten verrichten, onder meer voor de scoutingvereniging die overnachtingen wil houden in natuurgebied. “Het meest langslepende dossier dat ik in mijn lange loopbaan als raadslid heb gezien”, moet Siebelink constateren.

Manege

Er is in het verleden ook veel gerommeld, moet ook Piet van den Kieboom (BSD) beamen. Het commissielid komt specifiek op voor manege bij de Schansbaan, waar na een gedoogbeleid van veertig jaar nu een eind dreigt te komen aan het paardrijden voor mensen met een beperking.  “We willen de familie de kans geven om met de activiteiten door te gaan”, juist omdat het een maatschappelijk waardevolle activiteit is – aldus Van den Kieboom.

Geen gratis kaartje

De VVD-fractie ziet dat anders en maakt een vergelijking met zwartrijden in het openbaar vervoer. “Als iemand vijf jaar lang zonder geldig plaatsbewijs rondreist, is dat nog geen aanleiding om hem een gratis kaartje te geven”, zo vat Hans Kersten het samen. Zowel de VVD maar ook D66 willen het plan vaststellen, omdat verder uitstel niet wenselijk is. Donderdag 30 september dient de gemeenteraad een finaal besluit te nemen over het plan. Tijdens de commissievergadering zijn al enkele moties en wijzigingsvoorstellen aangekondigd.