Halsteren

Bestemmingsplan TenneT-station ter inzage: ‘Over vijf jaar 380kV-net op sterkte’

Stockfoto: Shutterstock

Han Verbeem Han Verbeem

Met het nieuwe TenneT-hoogspanningstation bij Halsteren moet het elektriciteitsnet over vijf jaar op sterkte zijn, zegt wethouder Joost Pals. Binnenkort ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor het station ter inzage. Anderhalf jaar geleden stemde de Bergse raad al in met de uiteindelijke locatie ten noorden van de Thoolse brug. “Door het station wordt de capaciteit van TenneT op het 380kV-netwerk in West-Brabant driemaal zo groot”, aldus Pals.

Deze maand buigt de Bergse raad zich over het conceptplan, na vaststelling ligt het vanaf oktober ter inzage. Het nieuwe hoogspanningsstation nabij gemaal Pals heeft impact op het landschap en de omgeving, aldus de gelijknamige wethouder. Maar deze staat niet in verhouding tot de noodzaak van de netversterking: “Door de huidige schaarste op het elektriciteitsnetwerk is de aansluiting van zowel duurzame initiatieven in gevaar”, benadrukt de wethouder.

Het gaat om initiatieven als plaatsing van zonnepanelen op daken en de elektrificatie bedrijfsterreinen. Maar ook stroomvoorziening van supermarkten en ziekenhuizen komt in gevaar “Dit is niet alleen zeer beperkend voor nieuwe initiatieven maar ook voor de energietransitie die nodig is voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen.”

Driemaal zo groot

Als alles volgens plan verloopt, is het hoogspanningsstation over vijf jaar gebruiksklaar. Het maakt onderdeel van de netverbinding van West-Brabant met het noorden van Zeeland. Het TenneT-Halsteren is een belangrijke schakel in de uitbreiding van de capaciteit. Ook Schouwen-Duiveland en Tholen worden via het station op het 380kV elektriciteitsnetwerk van TenneT aangesloten. Vanuit het Halsterse 380kV-station wordt elektriciteit verder geleid via 150kV- en 20kV-verbindingen.