Bergen op Zoom

Bergse raad neemt de tijd voor 380KV, Zeeuwen worden nerveus: ‘We willen geen langdurige stroomuitval’

Martin Martens, regiodirecteur Zeeland van Stedin. (Foto: Omroep Zeeland)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad heeft meer tijd nodig voor het nieuwe 380KV-station in Halsteren. Het hoogspanningsstation komt letterlijk in het zicht van de stad Tholen en raakt de bewoners van Halsteren, Lepelstraat en Kladde. Die vragen om nieuw onderzoek naar de locatie, en daarom is het raadsvoorstel van donderdag van de agenda gehaald. De Zeeuwse regiodirecteur Martin Martens van Stedin doet echter een dringend beroep op de Bergenaren: verder uitstel leidt tot nóg meer problemen op Tholen en Schouwen-Duiveland. “We willen geen langdurige stroomuitval.”

Donderdag zou de Bergse raad een besluit moeten nemen over het bestemmingsplan. Maar dat kan nu nog even duren, mogelijk wordt het pas eind september. De raad heeft met krappe meerderheid ingestemd met een voorstel van BSD-raadslid Piet Juten om opnieuw met bewoners en andere bezwaarmakers om de tafel te gaan.
Maar de Zeeuwse buren willen geen uitstel. Als Zeeuw is Stedun-directeur Martens “tot in elke vezel geraakt” door de problemen met het elektriciteitsnet in zijn provincie – sprak hij de raadsleden onlangs nog toe tijdens een beeldvormingsavond. De Zeeuwse klanten van op Schouwen-Duiveland en op Tholen die hebben al jarenlang te maken met congestie, legt de regiodirecteur uit. “De stroom die ze zelf produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen ze niet terugvoeren op het net.”

Wachtlijst

De verduurzaming van bedrijven blijft in Zeeland achter. “Zo staan in Zeeland 54 bedrijven op de wachtlijst voor plaatsing van nieuwe zonnepanelen.” De totale wachtlijst van bedrijven en instellingen die een nieuwe grootverbruikersaansluiting willen, of capaciteit willen uitbreiden, bedraagt inmiddels 117. Netbeheerder Stedin heeft het station in Halsteren nodig, benadrukt Martens, om te zorgen dat de nieuwe stations in Tholen en Zierikzee ook daadwerkelijk aangesloten kunnen worden. Daarbij is de hulp van de Brabanders onmisbaar.” Het Brabantse station zou eind 2027 operationeel moeten zijn, de Zeeuwse hoogspanningsstations volgen het jaar erop. Het Thoolse station is nu in aanbouw, de bouw in Zierikzee moet nog beginnen.

De Spie

In Halsteren, Lepelstraat en Kladde is stevig verzet tegen de bouw van het 380KV-station, in de polder bij gemaal De Pals. Ondanks toezeggingen van de planmakers om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken én het station te verbergen achter groen, willen bezwaarmakers nieuw onderzoek naar plaatsing op een bedrijventerrein. Dat zou De Spie zijn, vlakbij Sabic. “Wij gaan als Stedin niet over de locatie”, merkt regiodirecteur Martens op. Maar hij ziet “wel wat technische aspecten” die de alternatieve locatie minder geschikt maken, zoals de bekabeling en de afstand.

Beroepsprocedures

Een Halsterse veehouder heeft inmiddels gedreigd tot aan de hoogste rechter bezwaar te maken, als de bouw in de polder doorgaat. Daarover maakt Martens zich echter geen zorgen. “Gelukkig leven we in een land waarin iedereen het recht moet kunnen uitoefenen om bezwaar te maken. We zouden het niet leuk vinden, maar we gunnen ieder z’n recht.”

E-hub

De netversterking en aanleg van het 380KV-net is niet de enige aanpak van de netcongestie. In Tholen is in de Slabbecoornpolder onlangs de eerste energergyhub, oftewel e-hub, van Nederland geplaatst. Dat is een energieopslag voor waar bedrijven en grootverbruikers stroom kunnen afnemen én opslaan, zonder het hoofdnet te belasten. De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil binnen afzienbare tijd meer van dit soort e-hubs in zijn provincie.